Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ara Nesil Edebiyatı

Ders KoduTDE710
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA
Kaynaklar
  • 1. 1. Ahmet İhsan Kaya, ?Türk Edebiyatında Ara Nesil?, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, S. 9, Nisan 2013, s. 148-159.2. Gariper, Cafer. (2009), ?Ara Nesil?, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, (Editör) Ramazan Korkmaz, Grafiker Yayınları, Ankara, s.109-120.3. Özarslan, Ersin. (1996) ?Edebiyatta Nesil Meselesi ve Ara Nesil? Kubbealtı Akademi Mecmuası, S.25/4, s. 187-200.4. Uç, Himmet. (1990), Ilımlılar ve Edebi Tenkit, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum.
Ders Tanımı?Ara nesil edebiyatı? terimiAra nesil edebiyatı kaynakçasıTanzimat ile Servet-i Fünûn arasında ?Ara Nesil Edebiyatı?Ara nesil edebiyatçılarıAra nesil edebiyatında şiirAra nesil edebiyatında romanAra nesil edebiyatında tiyatroAra nesil edebiyatında hikâye
Hedefler1. ?Ara nesil edebiyatı? terimini tanımlamak2. ?Ara nesil edebiyatı?nı diğer edebiyat eğilimlerinden ayıran özellikleri tespit etmek.3. Ara nesil edebiyatçılarını tespit etmek4. Ara nesil edebiyatçılarının eserlerinin kaynakçasını hazırlamak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1?Ara nesil edebiyatı? terimini tanımlar.
2?Ara nesil edebiyatı?nı diğer edebiyat eğilimlerinden ayıran özellikleri açıklar.
3Ara nesil edebiyatçılarını sayar.
4
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1?Ara nesil edebiyatı? terimi
2Ara nesil edebiyatı kaynakçası
3Tanzimat ile Servet-i Fünûn arasında ?Ara Nesil Edebiyatı?
4Ara nesil edebiyatçıları
5Ara nesil edebiyatında şiir
6Ara nesil edebiyatında şiir
7Ara nesil edebiyatında şiir
8Ara sınav
9Ara nesil edebiyatında roman
10Ara nesil edebiyatında roman
11Ara nesil edebiyatında tiyatro
12Ara nesil edebiyatında tiyatro
13Ara nesil edebiyatında hikâye
14Ara nesil edebiyatında hikâye
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Makale Yazma280160
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ144
ÖÇ244
ÖÇ344
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek