Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri

Ders KoduTDE(Z)571
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA
Kaynaklar
  • 1. 1. Selçuk ÇIKLA, ?Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usul?, Turkish Studies, Volume: 4, Issue: 1-1, 189-244. 2. Aydın Türkbal, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri, Aktif Yayınevi, Ankara 2003.3. S. Serap Kurbanoğlu, Kaynak Gösterme El Kitabı, Üniversite ve Araştırma Kütüphaneciliği Derneği, Ankara 2004.
Ders TanımıBilimsel araştırmalarda etik ilkeler ve sorunlarBilimsel araştırmalarda temel ilmi metotlarBilimsel araştırmalarda karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yollarıBilimsel yazmada etik ilkeler ve sorunlarBilimsel yazmada temel ilmi metotlarBilimsel yazmada karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yollarıDipnot yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesiKaynakça yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesiİçindekiler bölümünün hazırlanmasıDizin bölümünün hazırlanmasıDönem içinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi
HedeflerBilimsel araştırma ve yazmada etik ilkeleri kavratmak.Bilimsel araştırmada temel ilmi metodları kavratmak. Bilimsel yazmada temel ilmi metodları kavratmak.Dipnot ve kaynakça hazırlama yöntemlerini kavratmak.Bilimsel yazmada Türkçeyi doğru kullanma konusunda dikkat edilmesi gereken ayrıntıları kavratmak.Bilimsel araştırma ve yazmada karşılaşılan etik dışı uygulamaları örneklemek.Bilimsel araştırmada temel ilmi metodların kullanım alanlarını örneklemek. Dipnot ve kaynakça hazırlama yöntemlerinin uygulanmasına dönük alıştırmalar yapmak.Bilimsel yazmada Türkçeyi doğru kullanma konusunda dikkat edilmesi gereken ayrıntıları metinler üzerinden örneklemek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırma ve yazmanın etik ilkelerini belirtir.
2Bilimsel araştırma yapmanın metodlarını belirtir.
3Bilimsel yazmada dikkate alınması gereken temel metodları belirtir.
4Dipnot ve kaynakça yazımını doğru yapar.
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler ve sorunlar
2Bilimsel araştırmalarda temel ilmi metotlar
3Bilimsel araştırmalarda karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları
4Bilimsel yazmada etik ilkeler ve sorunlar
5Bilimsel yazmada temel ilmi metotlar
6Bilimsel yazmada karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları
7Ara sınav
8Dipnot yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi
9Dipnot yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi
10Kaynakça yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi
11Kaynakça yazımında uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin örneklenmesi
12İçindekiler bölümünün hazırlanması
13Dizin bölümünün hazırlanması
14Dönem içinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Makale Yazma280160
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1444
ÖÇ2444
ÖÇ3444
ÖÇ4444
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek