Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Edebiyatında Eleştiri I (Tanzimat)

Ders KoduTDE715
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi A. Fikret KILIÇ
Kaynaklar
  • 1. Berna Moran,Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, iletişim Yayınları, İstanbul 2014 Bilge Ercilesun, Servet-i Fünun?da Edebî Tenkit, Eilli Eğitim Bakanlığı,İstanbul 1994 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, dDergâh Yayınları, İstanbul 1998 Namık Kemal?in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri, Haz. Kâzım Yetiş, Ed. Fak. Yay., İstanbul 1989 Erdoıan Erbay, Eskiler ve Yeniler, Akademik Araştırmalar, Erzurum 1997 Himmet Uç, Ilımlılar ve Edebî Tenkid, Dicle >
  • Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Erzurum 1990 Bilge Ercilesun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Ankara 1995 Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri, -Tanzimat ve Servet-i Fünun Dönemleri- Dilve Türih- Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara 1980 Komisyon, Hece, Eleştiri Özel sayısı 77/78/79 Hece Yayınları, Ankara 2003 İnci Enginün, Tanzimat?tan Cumhuriyet?e (1839-1923), Dergâh Yayınları, İstanbul 2006 Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Türk tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1960 Tanzimat?tan Cumhuriyet?e Türkiye Ansiklopedisi, C. 2. İletişim Yayınları İstanbul. Hüseyin Özçelebi- Betül Özçelebi, Cumhuriyet Döneminde Edebi Eleştiri (1923- 1938, 1939 -1950), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2003
Ders TanımıEleştirel düşüncenin doğuşu. Sanat ve edebiyat eserlerine yaklaşım tarzlarını eleştiri yöntemleri etrafında değerlendirmek. Batıda eleştirinin mahiyeti ve kuramlarını görmek. Edebiyatımızda Tanzimat'tan önce ve Tanzimat'tan sonra Eleştirinin mahiyeti meseleleri ve ilkeleri.
HedeflerEleştirinin mahiyeti ilkeleri ve yöntemleri doğrultusunda sanat ve edebiyat eserlerine yaklaşım tarzlarını kavratmak. Eleştirel okumalarda öznel ve nesnel davranış biçimlerini görmek. Objektif eleştirinin değer ölçütlerini belirlemek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Eleştirel düşünceyi kazanmak
2Türk Düşünce , Sanat ve edebiyat hayatında Eleştirinin mahiyetini ve meselelerini görmek
3Eleştiri yöntemlerini tanımak
4Eleştiride dilin kullanımını bilmek
5Objektiv duruş davranış ve düşünüşün önemini kavramak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Eleştiriel düşüncenin doğuşu Medeniyetteki rolü Batı dünyasında Eleştirinin önemi Aydınlanma çağındaki etkileri Eleştiri Kuramları ve yöntemleri
2Türk edebiyatında Tanzimat'tan önce Klasik edebiyatımızda eleştiri örnekleri, XVI. asırda edebiyatımızda Eleştirinin mahiyeti
3Tanzimat Fermanı'ndan sonra Memleket meselelerine eleştirel yaklaşımlar
4Şinasi Efendi
5Şinasi Efendi
6Ziya Paşa
7Ziya Paşa
8Namık KemalVize Sınavı
9Namık Kemal
10Recaizade Ekrem
11Recaizade Ekrem
12Muallim Naci
13Beşir Fuad
14Şemsettin Sami
15Samipaşazade Sezai
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Ev Ödevi14570
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1335354343
ÖÇ2335354343
ÖÇ3335354343
ÖÇ4335354343
ÖÇ5335354343

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek