Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Batı Grubu Türk Dili Söz Dizimi ve Sözlük Bilimi

Ders KoduTDE709
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Üyesi Dr. Bekir Sarıkaya
Kaynaklar
  • 1. 1-Atalay, Besim, DLT 1-2-3-4,TDK Yay.Ank.1986 3-Tarama Sözlüğü,10 cilt, TDK Yay.Ank.1990 4-Derleme Sözlüğü,12 cilt, TDK Yay.Ank.1990 5-Devellioğlu, Ferit, Aydın Kit.Ank.2003 6-Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, Çağrı Yay.İst.2000 7-Eren,Prof.Dr.Hasan,Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü,Ank.1999 10-Ayverdi,İlhan,Misalli Büyük Türkçe Sözlük 1,2,3,Kubbealtı Yay.İst.2006 11-Türkçe Sözlük, TDK Yay.11.Baskı,Ank.2012 12-Çağatay,Yaşar,Ötüken Türkçe Sözlük(5 cilt), Ötüken Yay.İst.2007
Ders TanımıSözlük bilimine dair temel bilgilere sahip olup sözlük bilimini tanımlar, örnek sözlükleri sıralar. Sözlük türlerini belirler, açıklar. Sözlük türlerini örnekler. Sözlük türlerini ve sözlük ile dizin arasındaki farkları ayırt eder, karşılaştırır. Sözlüğü hazırlayanın amacını belirler. Türkçenin tarihi sözlüklerini derler, örnek sözlük tasarlar.
HedeflerSözlük bilim hakkında genel bilgiler verilmesi, Sözlük geleneğini kavratma Sözlük hazırlamada tutulan metotları inceleme Sözlüklerin kültürü yansıtmadaki önemini kavrama
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk Edebiyatının yüzlerce yıllık hayat ve fikir akışını; bütün türler (şiir, roman, hikaye, tiyatro vb.), edebi dönemler ve bunları belirleyen tarihi, siyasi, sosyal, kültürel etmenler, akımlar, topluluklar, hareketler ve edebi olaylar etrafında oluşan toplaşmaları; dönemlerin genel karakterleri ve önemli edebiyatçılarının eserlerini sebepleri ve sonuçlarıyla bir bütün olarak ele alır.
2Dil ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapar.
3Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanır.
4Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur ve Çağdaş Türk Lehçelerini analiz eder ve yorumlar.
5Türk Edebiyatının yüzyılları aşan dil, edebiyat, sanat ve hayat macerasını, derinlikli inceleme teknikleriyle araştırır.
6Türk Edebiyatlarının dallanıp budaklandığı ve yayıldığı alanları, bütün yönleriyle, edebi olayları ile ve büyük dil ve edebiyat adamlarının seçkin eserleriyle bir bütün olarak ele alır.
7Lisans eğitimi boyunca, belli bir donanıma sahip öğrenci, Lisansüstü eğitimde Klâsik ve Modern Edebiyat alanında, alanındaki uzmanlık bilgisini arttırır.
8Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sözlük biliminin mahiyeti, özellikleri ve uygulamaları
2Sözlükler hakkında genel bilgi
3İlk Türk sözlüğü Divanü Lugati´t Türk hakkında bilgiler
4İlk Türk sözlüğü Divanü Lugati´t Türk hakkında bilgiler
5Köktürk ve Uygur Türkçesinin söz varlığı, Orhun Yazıtları ile ilgili sözlükler
6Türkiye Türkçesi Sözlükleri: Ahteri Kebir, Vankulu, Kamus Terc. vb.
7Türkiye Türkçesi Sözlükleri: Ahteri Kebir, Vankulu, Kamus Terc. vb.
8Türkiye Türkçesi Sözlükleri: Ahteri Kebir, Vankulu, Kamus Terc. vb.
9Türkçeden Türkçeye Sözlükler: Kamus-i Türki Ş. Sami, Türk Lügati H Kazım Kadri vb.
10Türkçeden Türkçeye Sözlükler: Kamus-i Türki Ş. Sami, Türk Lügati H Kazım Kadri vb.
11Türkçeden Türkçeye Sözlükler: Kamus-i Türki Ş. Sami, Türk Lügati H Kazım Kadri vb.
12Son yüz yılın Türkiye Türkçesi sözlükleri Büyük T. Sözlük Mehmet Doğan, Misalli Büyük T. S. İ. Ayverdi vb.
13Son yüz yılın Türkiye Türkçesi sözlükleri Büyük T. Sözlük Mehmet Doğan, Misalli Büyük T. S. İ. Ayverdi vb.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma70
Final Sınavı30
Final Sınavı için Bireysel Çalışma70
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt5525
Makale Kritik Etme6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7749
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6742
Okuma10330
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ155342223251511
ÖÇ244342223251511
ÖÇ354342223252511
ÖÇ455341123242421
ÖÇ5544422333242421
ÖÇ6454421222252421
ÖÇ7343321112142421
ÖÇ832431111211111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek