Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Anasanat Atölyesi VI

Ders Kodu1212.020802
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Hüseyin ÖZNÜLÜER, Yrd.Doç.Dr.Orhan Taşkesen
Kaynaklar
  • 1. Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: ERGÜVEN Mehmet, Yoruma Doğru, YKY, İstanbul 1992 BATUR Enis, Modernizmin Serüveni, YKY Sanat Sayı13 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi İstanbul GOMBRICH, E.H Sanatın Öyküsü Remzi Kitap Evi İstanbul-1982 SÖZEN Metin- TANYELİ Uğur, Sanat Sözlüğü Remzi Kitabevi İstanbul-1992 TURANİ Adnan, Dünya Sanat Tarihi Remzi Kitabevi İstanbul-1992 WÖLFFLİN Henrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları Remzi Kitabevi-1982 RICHARD Lionel, Ekspresyonizm Remzi Kitabevi-1984 SERRUZALLAZ Mavrice, Empresyonizm Remzi Kitabevi İstanbul-1983 Renaissance, The art of Italian, Könemann
Ders Tanımı
HedeflerÖğrencilere, doğa insan ilişkilerinin düzenini ve bütününü sezdirip kendilerini özgür anlatıma yönlendirerek resim tekniklerini geliştirmeleri sağlanır, lisans eğitiminin bu son aşamasında daha önce almış oldukları sanat eğitimi formasyonu kapsamında kendi biçimsel anlayışlarının oluşmasına yönelik çalışmaları içerir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine bağlı, kendi milletini, kültürünü, doğayı ve insanı sevebilme.
2Yeterli sanat eğitimi formasyonuna sahip olma.
3Sanat eğitimi öğrencisi olarak araştırma, öğrenme ve öğretme coşkusuna sahip olabilme.
4Çağdaş teknolojiyi sanat eğitimi alanında kullanabilme.
5İmgesel düşünme yeteneğini geliştirebilme.
6.Çevresindeki kültürel etkinlikleri düzenleyebilme.
7Bilinçli sanat izleyicisi olma.
8Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli sanat eğitimi dersi planlama ve işleme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Anasanat atölye resim uygulamalarının son yarıyılında, öğrencilere daha önce almış oldukları disiplinler kapsamlı olarak bilgi verilir.
2Anasanat atölye resim uygulamalarının son yarıyılında, öğrencilere daha önce almış oldukları disiplinler kapsamlı olarak bilgi verilir.
3Öğrencilerin almış oldukları tasarım ve kompozisyon bilgileri ışığında, serbest ve özgün bir proje çalışması geliştirilir ve kendilerinin imgesel yaratılarını belirleyecekleri tasarlama ve yaratma süreciyle ilgili bilgilendirme yapılır.
4Öğrencilerin almış oldukları tasarım ve kompozisyon bilgileri ışığında, serbest ve özgün bir proje çalışması geliştirilir ve kendilerinin imgesel yaratılarını belirleyecekleri tasarlama ve yaratma süreciyle ilgili bilgilendirme yapılır.
5Öğrencilerin almış oldukları tasarım ve kompozisyon bilgileri ışığında, serbest ve özgün bir proje çalışması geliştirilir ve kendilerinin imgesel yaratılarını belirleyecekleri tasarlama ve yaratma süreciyle ilgili bilgilendirme yapılır.
6Öğrencilerin almış oldukları tasarım ve kompozisyon bilgileri ışığında, serbest ve özgün bir proje çalışması geliştirilir ve kendilerinin imgesel yaratılarını belirleyecekleri tasarlama ve yaratma süreciyle ilgili bilgilendirme yapılır.
7Öğrencilerin almış oldukları tasarım ve kompozisyon bilgileri ışığında, serbest ve özgün bir proje çalışması geliştirilir ve kendilerinin imgesel yaratılarını belirleyecekleri tasarlama ve yaratma süreciyle ilgili bilgilendirme yapılır.
8Uygulanan proje çalışmasının olumlu olumsuz yanlarının sanat eleştirisi bağlamında eleştirisi yapılır.
9Ara Sınav
10Uygulanan proje çalışmasının olumlu olumsuz yanlarının sanat eleştirisi bağlamında eleştirisi yapılır.
11Uygulanan proje çalışmasının olumlu olumsuz yanlarının sanat eleştirisi bağlamında eleştirisi yapılır.
12Öğrencilere edinmiş oldukları yaratıcı eğilimleri doğrultusunda sanatsal etkinliklerine yönlendirmeler yapılır. (sergi, yarışma, workshop)
13Öğrencilere edinmiş oldukları yaratıcı eğilimleri doğrultusunda sanatsal etkinliklerine yönlendirmeler yapılır. (sergi, yarışma, workshop)
14Bu çalışmaların topluma ve kültüre aktarma ve örnek oluşturması bağlamında projelerle geliştirilir. (yılsonu sergisi vb.)
15Bu çalışmaların topluma ve kültüre aktarma ve örnek oluşturması bağlamında projelerle geliştirilir. (yılsonu sergisi vb.)
16Final Sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik41248
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Performans21020
Ev Ödevi41040
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1223223242
ÖÇ2353234334
ÖÇ3334333323
ÖÇ4323322333
ÖÇ542233332
ÖÇ6323324244
ÖÇ7434244433
ÖÇ823232223

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek