Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sanat Eleştirisi

Ders Kodu1212.200206-2
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç.Dr. Orhan Taşkesen
Kaynaklar
  • 1. Boydaş,Nihat,2007,Sanat Eleştirisine Giriş, Gündüz Eğitim Yayıncılık
Ders Tanımı"Sanat Eleştirisinin ne olduğu, niçin sanat eleştirisi yapmayı öğrenmemiz gerektiğini, sanat eleştirmenlerinin ne yaptığını ve sanat eleştirisinin doğasını kapsar. Dersin kapsamı içerisinde, araştırıcı sanat eleştirisi yöntemi, eleştiri evreleri ve eleştiride sorgulama stratejileri yer alır. Sanat eleştirisinin farklı yönlerini öğrenme, sanatın doğası ve gerekliliği, araştırıcı sanat eleştirisi yöntemleri, sanatta eleştiri evreleri ve eleştiride sorgulama stratejileri "
HedeflerSanat Yapıtlarının üretildiği, zaman boyutuyla oluşturduğu dil ve ifadelerin kavranması yanı sıra, öğrenciye sorgulama stratejileri kazandırmak. Sanat Yapıtlarının tasarım aşamasından sergilenme ve izlenmesinde pratikte ve teoride davranış kazandırmayı amaçlar.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Eleştirel düşünmeyi kavrayabilecek.
2Sanatsal tasarımlardaki sorunlara eleştirel çözüm bulabilecek.
3Özgün tasarımları eleştirebilecek kazanımlara sahip olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ders tanıtımı ve içeriği hakkında bilgi.Sanat nedir? Sanatın doğuşu nasıl olmuştur?
2İlk çağ felsefeleri.Plato ve mimesis kuramı. Platonik realizm
3İlk çağ felsefeleri.Aristo ve mimesis kuramı.
4Rönesans felsefesi ve realistik idealizm.
5Sosyal realizm ve sosyalist realizm.
6Marxist estetik ve Marxizm
7Feldman modeli sanat eleştrisi
8Ornek Sanat Elestirisi
9Sanat kuramları: 1.Realist kuram 2.Dışavurumcu kuram 3.Formal kuram 4. Fonksiyonelci kuram
10Anderson modeli sanat eleştrisi
11Darwinci güzellik kuramı
12Visual Culture kuramı
13Smith modeli sanat eleştrisi
14Clements modeli sanat eleştrisi
15sanat eseri eleştirisi yapabilir
16sanat eseri eleştirisi yapabilir
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Bütünleme Sınavı60
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Tartışma515
Soru-Yanıt313
Gösterme14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma326
Okuma14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ151151553
ÖÇ2521151553
ÖÇ3544351554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek