Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Sanatı Tarihi

Ders Kodu1212.200205
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Hüseyin ÖZNÜLÜER, Yrd.Doç.Dr.Orhan Taşkesen
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıHun Sanatından başlayarak, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri. .
HedeflerHun, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemlerine ait sanat üslupları ve bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri kavrayabilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk sanatının çeşitli devirlere ait üslup özelliklerini açıklar.
2Geleneksel sanatlar ve resim sanatı arasındaki etkileşimi değerlendirir.
3Türk resminin batılı anlamda oluşum sürecini değerlendirir.
4Sanat eserlerinin oluşumunda sanatçının yaşamı ile sosyo-kültürel unsurları ilişkilendirir.
5Farklı dönemlerden Türk sanatı örneklerini felsefi, ikonografik ve estetik açıdan çözümler
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hun Sanatı
2Uygur Sanatı
3Selçuklu Sanatı
4Osmanlı minyatür sanatı gelişimi, Duvar resimleri, primitifler
5Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyit, Hüseyin Zekai Paşa, A.Ziya Akbulut
6Osman Hamdi Bey, Abdülmecit Efendi, Ömer Adil Bey
7Halil Paşa, Hoca Ali Rıza, Kadın ressamlar (Müfide Kadri, Mihri Müşfik), Tevfik Fikret, Deniz ressamları (Bahriyeli İsmail Hakkı, Hüsnü Tengüz)
81914 Kuşağı : Sami Yetik, Hikmet Onat, Nazmi Ziya, İbrahim Çallı, Şevket Dağ, Feyhaman Duran
9Ara Sınav
10A.Sami Boyar, Ali Cemal Benim, Ruhi Arel, Namık İsmail, H.Avni Lifij
11Müstakil ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği (Mahmut Cuda, Hale Asaf, Refik Epikman, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi, Cevat Dereli, Şeref Akdik)
12D Grubu (Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Halil Dikmen, vb)
13Zeki Faik İzer, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Fikret Mualla
14Turgut Zaim, Malik Aksel, Nuri İyem
15Nedim Günsür, Neşet Günal, Neşe Erdok, Cihat Burak, Mümtaz Yener
16Batılılaşma?dan Cumhuriyet?e Türk heykel ve mimari örneklerine kısaca bakış
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Beyin Fırtınası10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi339
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1541351545
ÖÇ2551451544
ÖÇ3541452545
ÖÇ4551451545
ÖÇ5551452555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek