Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Anasanat Atölyesi III

Ders Kodu1212.020501
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Hüseyin ÖZNÜLÜER, Yrd.Doç.Dr.Orhan Taşkesen
Kaynaklar
  • 1. GOMBRICH, E.H Sanatın Öyküsü Remzi Kitap Evi İstanbul-1982 SÖZEN Metin- TANYELİ Uğur, Sanat Sözlüğü Remzi Kitabevi İstanbul-1992 TURANİ Adnan, Dünya Sanat Tarihi Remzi Kitabevi İstanbul-1992 WÖLFFLİN Henrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları Remzi Kitabevi-1982 RICHARD Lionel, Ekspresyonizm Remzi Kitabevi-1984 SERRUZALLAZ Mavrice, Empresyonizm Remzi Kitabevi İstanbul-1983 Renaissance, The art of Italian, Könemann
Ders Tanımı
HedeflerSomut görsel öğeler olan leke çizgi renk form doku ışık- gölgenin birbirleriyle karşılaştırılması ve düzenlenmesiyle kompozisyonun değişmez unsuru olan denge oluşur. Buna bağlı olarak biçim çekil form olgusu araştırılır. Ritim duygusu oluşturulur ve yüzey üzerinde kompozisyon olgusu çözümlenir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Topluma aktarabileceği sanatsal edinimleri kazanabilme.
2Çağdaş teknolojiyi sanat eğitimi alanında kullanabilme.
3İmgesel düşünme yeteneğini geliştirme.
4Alan bilgisini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme yetisi kazanabilme.
5Sanatsal yaratımda metod bilinci kazanabilme.
6Bilinçli sanat izleyicisi olma yetisi kazanabilme.
7Sanatı görsel iletişim aracı olarak kullanabilme.
8Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkma.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dönem içinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirip, yararlanılacak kaynaklar açıklanır. Atölye çalışma düzeni ve disiplinlerle ilgili açıklamalar yapılır.
2Kompozisyonu oluşturan görsel öğelerin bir sistem içinde ilkeler bağlamında nasıl bir araya getirileceği Rönesans dönemine ait çalışma görselleriyle anlatılır. Merkezi, üçgen kompozisyon çeşidiyle ilgili bilgilendirme yapılır.
3Kompozisyonu oluşturan öğeler olan leke renk ışık-gölge çizgi hareket ritim açık- koyu tonlamalar gibi kompozisyon öğeleriyle üç boyutlu etkisi olan bir düzenlemede denge nasıl oluşturulur ustalardan görsel örnekleriyle anlatılır.
4Kompozisyonu oluşturan öğeler olan leke renk ışık-gölge çizgi hareket ritim açık- koyu tonlamalar gibi kompozisyon öğeleriyle üç boyutlu etkisi olan bir düzenlemede denge nasıl oluşturulur ustalardan görsel örnekleriyle anlatılır.
5Klasik kompozisyon çeşitleri (kapalı, üçgen, simetrik) figüratif çözümleme örnekleriyle anlatılır.
6Figüratif kompozisyon analizleri diyagonal, açık asimetrik kompozisyon (barok) çeşitlerine bağlı olarak ustalardan görsel örnekleriyle anlatılır.
7Kompozisyonda bütünlüğün sağlanması modern sanatı yapıtı örnekleriyle figür ve mekan ilişkisine dayalı anlatılır. (empresyonizm- ekspresyonizm)
8Kompozisyonda bütünlüğün sağlanması modern sanatı yapıtı örnekleriyle figür ve mekan ilişkisine dayalı anlatılır. (empresyonizm- ekspresyonizm)
9Ara Sınav
10Düzenlenmiş, açık, dairesel kompozisyon kurgularında bütünlüğün nasıl sağlanacağı parçaları birleştirirken kompozisyon öğelerinden nasıl yararlanılacağı modern sanat yapıtı görselleriyle anlatılır.
11Düzenlenmiş, açık, dairesel kompozisyon kurgularında bütünlüğün nasıl sağlanacağı parçaları birleştirirken kompozisyon öğelerinden nasıl yararlanılacağı modern sanat yapıtı görselleriyle anlatılır.
12Kompozisyon öğe ve ilkeleriyle ilgili tekrar bilgiler verilir. Dengeyi oluşturan karşılaştırmalar anlatılır.
13Kompozisyon öğe ve ilkeleriyle ilgili tekrar bilgiler verilir.
14Kompozisyon öğe ve ilkeleriyle ilgili tekrar bilgiler verilir.
15Dönem içerisinde tüm kompozisyon çeşitleri öğe ve ilkeler bağlamında değerlendirilir.
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav166
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik14456
Bireysel Çalışma14570
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma6212
Ev Ödevi6212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1541451553
ÖÇ2435351333
ÖÇ3533351543
ÖÇ4352231545
ÖÇ5552441555
ÖÇ6542551554
ÖÇ7552551555
ÖÇ8531351534

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek