Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eğitim Psikolojisi

Ders Kodu1200.000204
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. İsa Yücel İŞGÖR
Kaynaklar
  • 1. Özbay, Y., Erkan, S. 2009
  • Eğitim Psikolojisi. Pegem A Yayınları, Ankara Ulusoy, A. 2008
  • Eğitim Psikolojisi. Anı Yayınları, Ankara
Ders TanımıGelişim ve Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları.
HedeflerBu dersin amacı öğrencilerin öğrenme ve gelişim kuram ve modelleri hakkında bilgilenmesini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenme ve öğrenme psikolojisi hakkında bilgi sahibi olabilir
2Öğrenme teorilerini öğrenebilir
3Motivasyon ve motivasyon teorilerini öğrenebilir
4Öğrenmenin doğasını anlayabilir
5Öğrenmenin biyolojik temellerini öğrenebilir
6Öğrenme etkenlerini öğrenebilir
7Öğrenmede davranışsal yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilir
8Çocukların ve ergenlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Gelişim ve öğrenme psikolojisi
2Psikoseksüel gelişim
3Psikososyal gelişim
4Moral gelişim
5Bilişsel gelişim
6Öğrenme
7Ara Sınav
8Klasik koşullanma
9Edimsel koşullanma
10Sosyal öğrenme kuramı
11Bilişsel öğrenme kuramı
12Bilişsel öğrenme kuramı
13İnsancıl öğrenme
14İnsancıl öğrenme
15Güdülenme
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Soru-Yanıt5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma10220
Performans16116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15141
ÖÇ25141
ÖÇ35151
ÖÇ45151
ÖÇ55151
ÖÇ65151
ÖÇ75151
ÖÇ85151

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek