Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Endüstriyel Tasarım IV

Ders Kodu1212.020604.4
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Orhan TAŞKESEN, Yrd. Doç. Hüseyin ÖZNÜLÜER
Kaynaklar
  • 1. Adams, James. BIR MÜHENDISIN DÜNYASI, Tübitak Yay., Ankara 1994. - Akman, Toygar. 2000 YILINA DOĞRU SIBERNETIK, Kültür Yay., Ankara 1998. - Barnard, Malkolm. SANAT, TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR, Ütopya Yay., Ankara 2002. - Bilgin, Nuri. EŞYA VE İNSAN, Gündoğan Yay., Ankara 1991. - Charlotte Fiell, Peter. DESIGN OF THE 20TH CENTURY, Taschen, Germany 1999. - Charlotte Fiell, Peter. DESIGNING THE 21TH CENTURY, Taschen, China 2005. - Çelebioğlu, Fuad. DAVRANIŞ AÇISINDAN İŞBILIM, Fatih Yay., İstanbul 1981. - Engel, Heino. STRÜKTÜR SISTEMLERI, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul 2004. - Erhan, İlhan. ENDÜSTRI TASARIMINDA KULLANICI-ARAÇ İLIŞKILERI AÇISINDAN GÖRSEL BILDIRIŞIM, İDGSA Yay., İstanbul 1978. - Erlhoff, Michael. DESIGNED IN GERMANY SINCE 1949, Prestel, Germany 1990. - Hasdoğan, Gülay. TASARIM ENDÜSTRI VE TÜRKIYE, Desen Ofset Yay., Ankara 1994. - Heath, Adrian / Heath, Ditte / Jensen, Aage Lund. 300 YEARS OF INDUSTRIAL DESIGN, A And Black, London 2000. - Hillier, Bevis. THE STYLE OF THE CENTURY, A And Black, London 1998. - Küçükerman, Önder. ENDÜSTRI TASARIMI, Yem Yay., İstanbul 1996. - Küçükerman, Önder. ENDÜSTRI TASARIMI ÜRÜN TASARIMINDA ADIMLAR, Yem Yay., İstanbul 1996. - Mackenzie, Dorothy. GREEN DESIGN, Lavrence King, China 1991. - PHAIDON DESIGN CLASSIC VOLUME ONE, Phaidon Press, 2006. - PHAIDON DESIGN CLASSIC VOLUME TWO, Phaidon Press, 2006. - PHAIDON DESIGN CLASSIC VOLUME THREE, Phaidon, 2006. - Riegelman, Nancy. COLORS FOR MODERN FASHION-DRAWING FASHION WITH COLORED MARKERS, - Nine Heads Media, China 2006. - Seylan, Ali. TEMEL TASARIM, M ? Kitap, Samsun 2005. - Sommer, Robin Langley. FRANK LIOYD WRIGHT, Brompton Books Comparation, Spain 1993. - Sonsino, Steven. PACKAGING DESIGN, Thames and Hudson, Singopore 1990. - Şahin, Şükran. TÜRKIYE?DE BILIM VE TEKNOLOJI POLITIKASI, Göçebe Yay., İstanbul 1997. - Terragni, Emilia. SPOON, Phaidon Press, China 2002. - Toka, Cemil. İNSAN-ARAÇ BAĞINTISINDA ERGONOMIK TASARIM İLKELERI, İDGSA Yay., İstanbul 1978. - Todd, Pamela. THE ARTS AND CRAFTS COMPANION, Bulfinch Press, Singapore 2004. - Tunalı, İsmail. TASARIM FELSEFESINE GIRIŞ, Yem Yay., İstanbul 2002. - Yelavich, Suson. DESIGN FOR LIFE, Thames And Hudson, Italy 1997.
Ders TanımıDoğal yapılaşmalara / yapılanmalara ve oluşlara ilişkin temel kuruluş ilkelerinin, belirlenmiş pratik bir amaç doğrultusunda incelenmesi, çözümlenmesi, vargıların modellendirilmesi ve prototiplerde somutlaştırılması. Genel sistem kavramı, işbilimsel sistem kavramı, işbilimsel sistem türleri.
HedeflerBu derste bir gerçekleştirim çabası ve toplumsal paylaşım alanı olarak tasarım kültürünün kazandırılması; çağdaş tasarım olgusunun ortak esprilerini taşıyacak ?genel? likte, aynı zamanda yerel bilgi üretiminin izlenebileceği ?özel? likte özgün endüstriyel tasarım projelerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Değişik tasarlama yaklaşımlarının genel bilgisini edinir ve bunların göreceli değerlendirmelerini yapabilir.
2İnsana özgü bir performans olarak tasarlamaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgilerine dayalı genel bir görüş kazanır.
3Bu birikimi ile sorun belirleyebilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
4Özgün bir tasarım gerçekleştirebilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tasarım olgusuna açılım kazandıran ve yön veren kuramsal yaklaşımlar, paradigmalar.
2Bir çaba konusu olarak tasarım.
3Ürün olarak tasarım.
4Tasarım süreci.
5Tasarımda problem belirleme.
6Problem çözme. Mekanistik ve Holistik yaklaşımlar.
7Tasarlamada bilgi toplama.
8Bilginin kullanılır hale getirilmesi. Yapılabilirlik etüdü.
9Ara sınav
10Yeni fikir bulma ve yaratma. Beyin fırtınası. Sinektik
11Çevre kavramları. Görsel ve dokunsal çevre. Durağan ve hareketli çevre.
12Algı-algılama
13Morfolojik tasarlama.
14Sistemci yaklaşımlar. Biliş bilimsel yaklaşımlar.
15Sistemci yaklaşımlar. Biliş bilimsel yaklaşımlar.
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Bütünleme Sınavı60
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav166
Final Sınavı199
Uygulama/Pratik14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Proje Hazırlama14114
Proje Sunma14114
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4624
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1543221555
ÖÇ2543221555
ÖÇ3544251555
ÖÇ4545251555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek