Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Grafik III

Ders Kodu1212.020507.1
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Orhan TAŞKESEN
Kaynaklar
  • 1. ] Maden, Sait. Simgeler, Çekirdek Yayınları, İstanbul, 1990. [2] Uçar, Tevfik Fikret. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkilap Yayınları, İstanbul, 2004. [3] Becer, Emre. İletişim ve Grafik Tasarım, YKY, Ankara, 1997. [4] Sarıkavak, Namık Kemal. Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003. [5] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 1, Başkent Ünv. Yay., Ankara, 2004. [6] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 2 , başkent Ünv. Yay., Ankara, 2005. [7] Taşkıran, Hüseyin İtler. Yazı ve Mimari, YKY, İstanbul, 1997. [8] Seylan, Ali. Temel Tasarım, M-Kitap, Ankara, 2005. [9] Teker, Ulufer. Grafik Tasarım ve Reklam, Dokuz Eylül Yay., İzmir, 2002. [10] Türk Grafik Tasarımcıları LOGO, Alternatif yayıncılık, İstanbul, 2006. [11] Letterhead and Logo Design 5, Rockport Publishers Inc., Massachusetts, USA [12] Letterhead and Businnes Cards, RotoVision, Switzerland, 1999. [13] McWade, John. Newest Logo From California 2, Peachpit Press, USA, 2003. [14] www.grafiktasarim.org [15] www.dexigner.com.tr
Ders TanımıAfiş, takvim ya da ambalaj tasarımlarının teknik, işlevsel ve estetik nitelikleriyle tanınması ve uygulamalarla sonuçlandırılması
HedeflerBu ders ile afiş, takvim ve ambalaj tasarımlarının tanıtılması, amaçlanan ürün, hizmet kapsamında tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Afiş tasarımını oluşturan görüntü öğelerini ve tipografik unsurları konu kapsamında tasarlayabilir
2Takvim tasarımını oluşturan görüntü öğelerini ve tipografik unsurları konu kapsamında tasarlayabilir
3Temel düzeyde bir ürünün ambalajını içeriğine uygun biçimde tasarlayabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Afiş tasarımının tanıtılması
2Afiş tasarımıyla ilgili ticari / sosyal / kültürel uygulamaların gösterilmesi
3Konuya yönelik araştırmalara ve uygulamalara başlanması
4Uygulamalarla devam edilmesi ve sonuçlandırılması
5Takvim tasarımının tanıtılması
6Tasarımı yapılacak uygulamayla ilişkili araştırmalara başlanması
7Uygulamalara başlanması
8Uygulamaya devam edilmesi
9Ara sınav
10Ambalaj tasarımlarının tanıtılması
11Uygulamalara başlanması
12Uygulamaya devam edilmesi
13Uygulamaya devam edilmesi
14Uygulamaların sonuçlandırılması
15Uygulamaların sonuçlandırılması
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Bütünleme Sınavı60
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav155
Final Sınavı188
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Soru-Yanıt13113
Gösterme14228
Rapor Sunma2714
Bireysel Çalışma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1525231553
ÖÇ2515241553
ÖÇ3515251553

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek