Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Endüstriyel Tasarım I

Ders Kodu1212.020305.4
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç.Dr. Orhan TAŞKESEN, Yrd. Doç Hüseyin ÖZNÜLÜER
Kaynaklar
  • 1. Yetkin, Suut Kemal, Estetik Remzi Kitabevi İst.1989 Tunalı, İsmail Tasarım Felsefesi Yem Yay. İst. 2009 Bayazıt, Nigan Tasarlama Kuramları ve Metotları Birsen Yay. İst.2004 The best tables, chairs, lights Rotavision Young Americas Designers daab Young European Designers daab Young Asian Designers daab Desingning the century Taschen Bilgin, Nuri Eşya ve İnsan Gündoğan yay. Ankara 1991 Doğan, Hıfzı Teknoloji Eğitim Ankara Üni. EBF Yay. Ankara 1983 Laborit, Henri Yaratıcı İnsan Çev. Bertan Onaran Pagel Yay. İst. 1996
Ders TanımıDoğal yapılara ilişkin kuruluş ilkelerinin incelenmesi, çözümlenmesi sitemleştirme ölçütleri, işlev ?madde form özellikleri, çevre iklim şartları ile modelleme teknikleri ve ürün özelliklerinin araştırılması incelenmesi
HedeflerTasarımda üç boyutlu modelleme tekniklerini, değişik malzemeleri kullanarak ürün tasarlayıp prototip üretmelerini sağlamak, özellikle yaşantılarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak insan - eşya ilişkisinde ergonominin, kültürün önemini kavrayarak çözümler üretmesini sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Üç boyutlu modelleme tekniklerini bilir ve bunu çeşitli malzemelrle uygulayabilir
2Amaca uygun malzeme seçimi yapabilir, modellemede kullanabilir
3Bir yapıyı diğer yapı elemanlarıyla entegre etmeyi bilir ve uygulayabilir.
4Edindiği bilgi, deneyim ve birikimiyle özgün modeler geliştirebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Form işlev
2Geometrik temel elemanlar
3Yapılaşma ilkeleri ile ilgili sistemler
4Yapı elemanlarında mukavement, kesit artırma, gergi gibi sistemler
5Fonsiyon, estetik, Pratik sembolik
6Çeşitli malzemelerle üç boyutlu modelleme çalışmalırı
7Çalışmalar devam
8Çalışmalar devam
9Ara sınav
10Kalıp teknikleri
11Çalışmalar devam
12Çalışmalar devam
13öğrencilerin çalışmalının sunmaları ve arkadaşları ile çalışmalar hakkında tartışma
14öğrencilerin çalışmalının sunmaları ve arkadaşları ile çalışmalar hakkında tartışma
15öğrencilerin çalışmalının sunmaları ve arkadaşları ile çalışmalar hakkında tartışma
16Gene değerlendirme
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Bütünleme Sınavı60
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav166
Final Sınavı199
Uygulama/Pratik14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Proje Hazırlama14114
Proje Sunma14114
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4624
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1335351353
ÖÇ2445351554
ÖÇ3545451454
ÖÇ4555551555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek