Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Anasanat Atölyesi I

Ders Kodu1212.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Orhan TAŞKESEN, Yrd. Doç.Hüseyin ÖZNÜLÜER
Kaynaklar
  • 1. GOMBRICH, E.H Sanatın Öyküsü Remzi Kitap Evi İstanbul-1982 SÖZEN Metin- TANYELİ Uğur, Sanat Sözlüğü Remzi Kitabevi İstanbul-1992 TURANİ Adnan, Dünya Sanat Tarihi Remzi Kitabevi İstanbul-1992 WÖLFFLİN Henrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları Remzi Kitabevi-1982 RICHARD Lionel, Ekspresyonizm Remzi Kitabevi-1984 SERRUZALLAZ Mavrice, Empresyonizm Remzi Kitabevi İstanbul-1983 RENAİSSANCE, The art of Italian, Könemann
Ders Tanımı
HedeflerÖğrencilerin boyaların teknik özelliklerini, objelerin renk ve doku özelliklerini tecrübe etmeleri, ustaların deneyimlerinden de yararlanarak algılama düzeylerini arttırmaları amaçlanır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Uygulamalı çalışmalarda boya ve sürüş tekniklerini, malzemeyi kullanabilme.
2Görsel yansıtma yetisini ve İmgesel düşünme yeteneğini geliştirebilme.
3Farklı boya tekniklerini, kompozisyon bilgisini ve sanatsal yaratımda metod geliştirme mantığını kazanabilme.
4Çağdaş teknolojiyi ve görsel sunum becerilerini geliştirebilme
5Mesleki değerleri kendisinde bilgi ve davranış olarak geliştirebilme.
6Eğitim ortamlarında karşılaşılan sorunları çözmek için problem çözme becerileri geliştirebilme
7Sergi, konferans, seminer, panel, söyleşi ve atölye, proje çalışmalarına etkin olarak katılabilme
8Klasik ustaların yapıtlarını sanat eleştirisi bağlamında inceleyebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dönem içinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verilir.
2Uygulama malzemeleri, boyaların pigment özellikleri, sürüş teknikleriyle ilgili bilgiler verilir.
3Malzemenin uygulanış yöntemlerine bağlı olarak biçim araştırmaları üzerine anlatılır.
4Ustaların karakteristik, özgür, duygusal, analitik biçimci boya sürüş teknikleri anlatılır.
5Ustaların tıpkıbasımlarından yararlanarak espiri kopya çalışma yöntemiyle ilgili bilgiler verilir.
6Organik ve inorganik objelerden oluşan düzenlemeler kurulur. Ustalardan natürmort çalışma örnekleri gösterilip kompozisyon olgusu öğretilir.
7Resim sanatında tekstür öğesi incelenir. Ustalardan örneklerle anlatılır.
8Resim sanatında tekstür öğesi incelenir. Ustalardan örneklerle boyanın dokusal etkisi tanıtılır.
9midterm exam
10Resim sanatında tekstür öğesi incelenir. Ustalardan örneklerle boyanın dokusal etkisi tanıtılır.
11Ustalardan kopya yapılacak örnek eserler seçilerek eser analizleri yapılır.
12Ustalardan kopya yapılacak örnek eserler seçilerek eser analizleri yapılır.
13Renk armonisi, renk zıtlıkları, su bazlı boyaların pigment yoğunluğu anlatılır. Ustalardan kompozisyon örnekleri gösterilir.
14Renk armonisi, renk zıtlıkları, su bazlı boyaların pigment yoğunluğu anlatılır. Ustalardan kompozisyon örnekleri gösterilir.
15Renk armonisi, renk zıtlıkları, su bazlı boyaların pigment yoğunluğu anlatılır. Renk öğesi ışık etkileri altında incelenir. Ustalardan kompozisyon örnekleri gösterilir.
16Final exam
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik41248
Bireysel Çalışma10660
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Ev Ödevi41040
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1431251555
ÖÇ2531251555
ÖÇ3541351545
ÖÇ4535351555
ÖÇ5551451555
ÖÇ6353551355
ÖÇ7515154555
ÖÇ8541252554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek