Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sanat Tarihine Giriş

Ders Kodu1212.020206
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr.Öğr.Üyesi Funda NALDAN CİMİNLİ
Kaynaklar
  • 1. 1. ALTUN, ARA, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. 2. ARSEVEN, CELAL ESAD, Türk Sanatı, İstanbul 1970. 3. ARSEVEN, CELAL ESAD, Türk Sanatı Tarihi. Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar, İstanbul 1955. 4. ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1993. 5. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1-3, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul 1997. 6. HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayın, İstanbul 1998.
Ders TanımıSanat Tarihi?nin mesleki dili, temel kavram ve terimleri anlatılacaktır. Sanat Tarihi?nde kullanılan mimari, resim, el sanatları ve Hıristiyanlık Sanatı?nda kullanılan özel terimler, yapı öğeleri, kullanılan malzeme ve teknikler, yapı grupları örneklerle öğretilmektedir. Bu terimlerle ilgili örnekler üzerinde detaylı olarak durulmaktadır.
HedeflerSanat Tarihi?nin ne demek olduğu ve Sanat Tarihi?nde kullanılan mesleki kavram ve terimlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sanatı, türlerini ve diğer disiplinlerle ilişkilerini öğrenebilecek
2Tarihsel süreç içinde sanatın doğuşu ve gelişimini öğrenebilecek
3Kültürlerarası sanatsal etkileşimi öğrenebilecek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sanatın tanımı, bölümleri,ve sanat tarihi
2Sanatın doğuşu, taş çağları sanatı, primitif halk sanatları
3Mezopotamya uygarlıkları ve sanatı
4Mısır sanatı (Mezolitik çağdan İskenderin fethine kadar)
5Pers sanatı Step sanatı
6Anadolu uygarlıkları Etiler(Hititler
7Batı Anadolu Uygarlıkları ve sanatı Troya - Frigler
8Lidya İyonya Karya
9Ara Sınav
10Girit ve Miken sanatı
11Mısır sanatı
12Ortaçağa kadar Asya toplumlarının sanatı - Hint sanatı
13Japon sanatı
14Lidya ve frig sanatı eserlerinin incelenmesi
15Eski Amerika yerlilerinin sanatı
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Bütünleme Sınavı60
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma16348
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155
ÖÇ255
ÖÇ355

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek