Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İÇ MEKAN TASARIMI 4

Ders Kodu4314.020402
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. M. Çağrı YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. İç Mekan Tasarımının Temelleri - Simon Dodsworth / Stephen Anderson Ro Spankie - İç Mekan Çizimi ve Sunumu
Ders TanımıMekan tasarımına yönelik kavramlar: tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme. Mekan tasarımına yönelik kavramlar: İnsanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmeleri, davranış ve eylemleriSeçilen proje konusuna yönelik değişebilir kavramlar: Sınırlar, vitrin tasarımı, amblemler / logolar, sunum teknikleriAnlatım / ifade teknikleri: Eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları
HedeflerKavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm / seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarının yarıyıl kapsamına bağlı olarak, herhangi bir mekan problemini çözmeye yönelik olan bir proje konusu bağlamında sınanması; tasarım olgusunun ve mimari anlatım dilinin diğer derslerle desteklenerek aktarılması, görsel anlatım araçlarıyla sunulması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Herhangi bir tasarım problemi karşısında insanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmeleri, davranış ve eylemlerini tanımlayabilecek, ilişkilendirebilecek ve tasarlayabilecekler
2Tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.
3Bir proje konusu bağlamında, projeye özgü sınırlar, vitrin tasarımları, amblem ve/veya logo konularında çözümler önerebilecekler.
4Bir grup karşısında sunum yapabilme becerisini test edebilecekler.
5Eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları gibi farklı anlatım dillerini kullanabilecekler.
6Kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm/seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarını bir proje konusu bağlamında yeniden geliştirebilecekler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Proje gruplarının oluşturulması, konu tespiti Çalışma Programının Öğrencilere duyurulması
2Otel odası ile ilgili senaryonun geliştirilmesi. Konu ile ilgili bilgilerin toplanması
3Mekân tasarımına yönelik kavramlar: Tasarım yaklaşımlarıOtel odası ile ilgili kavramlarının irdelenmesi, senaryonun geliştirilmesi
4Otel odası ile ilgili örneklerin analiz paftalarının teslimi ve sunumu İlk eskizlerin geliştirilmesi
5Mekân tasarımına yönelik kavramlar: Kavramsal Tasarım Stüdyo Çalışması ve İlk maket istenmesi
6Jüri (imaj konsept çalışmaların değerlendirilmesi) Stüdyo Çalışması
7Mekân tasarımına yönelik kavramlar: Mekan organizasyonuİç Mekanda Renk Stüdyo Çalışması
8Mekân tasarımına yönelik kavramlar: İnsanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmeleri, davranış ve eylemleri Stüdyo Çalışması
9Konuşan Tasarım: Amblemler / Logolar Stüdyo Çalışması
10İç Mekânda Sınır Öğeleri / Farklı Mekânlar Stüdyo Çalışması.Jüri (Tasarım Yaklaşımları Çalışmaları ve final teslimin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi)
11Vitrin TasarımıStüdyo Çalışması ve malzemenin tartışılması
12Sunum Teknikleri Stüdyo Çalışması ve rengin tartışılması
13Stüdyo Çalışması ve sunum tekniklerin tartışılması
14Proje teslim haftası / Proje teslimi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım148112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1111111111111
ÖÇ2121222111133
ÖÇ3111111111111
ÖÇ4311111111111
ÖÇ5111111111111
ÖÇ6131312211221

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek