Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MEKAN TASARIM TARİHİ

Ders Kodu4314.030309.8
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Teknik Öğretmen Suat KOLAT
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Oya BOYLA Mobilya Tarihiİstanbul üniversitesi, orman fakültesi dergisi cilt 36 sayı 3.öğretim görevlisine ait ders notları
Ders TanımıMobilyanın çağlar boyunca geçirdiği aşamaları ve uğradığı belli başlı değişikler anlatılmaktadır.
HedeflerBugün her alanda kullandığımız mobilyalarının tarihsel süreç içinde geçirdiği değişime tanık olmak ve sonucunda da mobilya kavramı üzerinde bilinçlenmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mimarlık ve tasarım çalışmalarının tarih içerisindeki gelişimini değerlendirir
2 Günümüzün sosyal ve kültürel yapımızın kökenlerini anlar
3Tarihi bir yapının ait olduğu dönemi ve özelliklerini öğrenir
4Mimari yapıları dönem ve özelliklerine göre ayırt eder
5Geçmiş dönemlerin yapım ilkelerini ve teknolojisini kavrar
6Tarihi yapıların mekansal analizini yapma yeteniğini geliştirme ve bu bilgileri çağdaş tasarımlarda da kullanır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mimarlık Tarihine Giriş ve Paleolitik ve Neolitik Dönem
2Mezopotamya ,Mısır, Antik Yunan ve Roma dönemi
3Saray stilleri kapsamında değerlendirilen ''gotik dönemi'' mobilyası
4Saray stilleri kapsamında değerlendirilen ''gotik dönemi'' mobilyası
5Saray stilleri kapsamında değerlendirilen ''rönesans dönemi'' mobilyası
6Saray stilleri kapsamında değerlendirilen ''rönesans dönemi'' mobilyası
7Saray stilleri kapsamında değerlendirilen ''barok dönemi'' mobilyası
8Saray stilleri kapsamında değerlendirilen ''barok dönemi'' mobilyası
920. yy sonrası gelişen modernizm akımının mobilyaya yansıması
1020. yy sonrası gelişen modernizm akımının mobilyaya yansıması
1120. yy sonrası gelişen ardeko akımının mobilyaya yansıması
1220. yy sonrası gelişen ardeko akımının mobilyaya yansıması
13II.Dünya savaşı sonrası gelişen Modernist Ekolün Stilize Edilmiş Örnekleri
14II.Dünya savaşı sonrası gelişen Heykelsi Mobilyalar (Özgün kişiliği olan mobilyalar)
15II.Dünya savaşı sonrası gelişen Danimarka?nın Ahşap Mobilyaları
16final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma224
Soru-Yanıt224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma236
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ141143
ÖÇ2334
ÖÇ34143
ÖÇ45134
ÖÇ542414142
ÖÇ65244415233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek