Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu4314.030309.2
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. M. Çağrı YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. Dijital Fotografçılık. IFSAK Temel Fotograf Egitim Seminerleri Ders Notları.
Ders TanımıÖğrencilere fotoğraf örnekleri gösterilmesi ve eleştiriler yapılması. Kişisel özelliklerin, kavramların, duyguların yorumuna dönük fotoğraf çekim denemeleri gerçekleştirilmesi.
HedeflerTeknolojik gelişmeler ve en yeni ürünler fotoğrafın ve eğlence-tüketim branşının, sağlam temel taşlarını oluşturmakta. Geleneksel teknolojiden dijital teknolojiye geçiş sürecinde, dijital fotoğrafçılık belirleyici unsur olmaktadır ve bu belirleyicilik sürecinde yazılım ve donanımların sınırsız olanaklarıyla yaratıcılığın ön plana çıkarılması amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Geleneksel fotoğrafçılığı bilgisayar destekli fotografik işlemler ile birleştirebilme
2Grafik tasarım ve fotoğrafçılık alanlarında yaratıcı ürünler ortaya koyabilme
3Dijital teknolojinin getirdiği yeni terim ve bilgileri kullanabilme
4Teknolojik gelişmenin sunduğu araç, gereç, yazılım ve donanımları mesleki alanlarına uyarlayabilme
5Soyut düşünce, bilgi, duygu ve kavramları görsel olarak ?taslak aşamasından baskıya kadar- ifade edebilme
6Tasarımın görsel diline, temel kavram ve ilkelere ilişkin kavramları tanımlayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Geleneksel fotoğrafçılığın bilgisayar destekli fotografik işlemler ile birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan dijital fotoğrafçılığın sahip olduğu olanak ve tekniklerin tartışılması
2Dijital fotoğrafçılığın grafik tasarım açısından önemi, katkısı ve etkinliğine ilişkin değerlendirmeler yapılması, bu alanda kullanılan yazılımların ve teknik olanakların tanıtılması
3Photoshop programına ilişkin önceki bilgilerin hatırlanması, menülerin, filtrelerin ve programın sunduğu uygulama olanaklarına ilişkin özet bilginin sunulması
4Fotoğraf üzerinde gölge, renklendirme, temizlik ve birleştirme işlemlerine yönelik bilginin özetlenmesi
5Panoramik Fotoğraf; tanımı, çekim teknikleri ile ilgili bilgiler verilmesi ve verilen bilgiler doğrultusunda çekilen en az 7 kareden oluşan fotoğrafların sayısal ortama aktarılarak birleştirilmesine yönelik teknik bilginin aktarılması
6Birleştirilen fotoğraflar üzerinde gerekli renk düzeltmeleri ve çekimden kaynaklanan perspektif hatalarının düzeltilmesine yönelik teknik bilginin aktarılması
7Fotoğrafta manipülasyon nedir, nasıl yapılır? Bu konuda teorik bilgilerin verilmesi ve örnekler gösterilmesi
8Yapılan çalışmaların teslimi ve eleştirisi
9Kişisel özelliklerin, kavramların, duyguların yorumuna dönük fotoğrafla anlatım teknikleri üzerine örnekleme, yorumlama ve tartışmalar
10Photoshopun olanakları kullanılarak fotoğrafı başka anlamlara taşımak üzerine örneklemeler, konsept çalışmaları
11Foto manipülasyon ve foto montaj ile fantastik fotoğraflar üretilmesine yönelik örneklemeler
12Renk ayrımları, renk ayarları, ve baskı aşamalarına yönelik bilgilerin aktarılması
13Ofset baskı ve dijital baskı sistemlerinde kullanılan renk sistemlerinin tanıtılması
14Çalışmaların sunulması, tartışmalar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım148112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1251432122421
ÖÇ2321522111411
ÖÇ3241111111121
ÖÇ4111111112511
ÖÇ5211131112221
ÖÇ6121121214111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek