Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İNSAN MEKAN İLİŞKİSİ

Ders Kodu4314.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Alper OCAK
Kaynaklar
  • 1. Ching, F., Elçioğlu, B., (çev.),2004
  • İç Mekan Tasarımı, Y.E.M. Yayınları, İstanbul, Heuser,K.,C.,1989
  • S., Demirkale Çevre ve Yapı Akustiği Birsen Yayınları
  • Öğretim görevlisine ait ders notları.
Ders TanımıMekânın tanımı, iç mimaride mekan kavramı, mekanın oluşum ögeleri, insan eylemleri, eylem alanları, mekânda işlev, işleve yönelik örgütlenme ilkeleri, büro, konaklama, eğitim, ticari, kültür, sağlık, gösteri ve dini yapılarda mekân analizi, analizin amacı, analizin yöntemleri.
HedeflerMekan kavramını ve mekanın oluşumuna katılan tüm bileşenlerin ilişkilerini araştıran, insan eylemlerini ve bu eylemlere yönelik alanların teknik analizini yapan, sonuç itibariyle öğrenciye iç mekanları tasarlama ve donatma noktasında beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mekân kavramını ve mekan tasarımın öğelerini bilecekler.
2İç mekan tasarımında doğru renk ve malzeme seçimi yapabilecekler.
3Bir mekanın tasarlanmasında , onu kullanacak olan insanların fiziksel ve psikolojik özelliklerine göre şekillendirebilecekler.
4Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara uygun olarak mekân tasarlayabilir.
5Konser, sinema salonları gibi büyük hacimli salonların akustik hesaplarını yapabilmesi.
6Bekleme salonları, sınıflar, odalar gibi küçük hacimli alanların akustik hesaplarının yapabilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mekan kavramı , dış ve iç mekanlar, mekan türleri ve mekanı tanımlayan düzlemsel elemanlar
2Mekan kavramı , dış ve iç mekanlar, mekan türleri ve mekanı tanımlayan düzlemsel elemanlar
3Mekânsal uyarı elemanları( Renk, form, doku)
4Mekânsal uyarı elemanları( Renk, form, doku)
5Algıda seçicilik ve algıyı etkileyen faktörler
6Renk seçimini etkileyen faktörler ile odalarda kullanış, yön ve büyüklüklerine uygun olarak renk düzenleme teknikleri
7Renk seçimini etkileyen faktörler ile odalarda kullanış, yön ve büyüklüklerine uygun olarak renk düzenleme teknikleri
8İç mekanlarda önerilen renkler ve etkileri
9İç mekanlarda önerilen renkler ve etkileri
10Mekansal kompozisyonunun oluşumu ve düzenleme ilkeleri( Bütünlük, düzen-denge, ritm, oran ve ölçü )
11Mekansal kompozisyonunun oluşumu ve düzenleme ilkeleri( Bütünlük, düzen-denge, ritm, oran ve ölçü )
12Ses ve ses özellikleri(Sesin genliği, sesin şiddeti, ses şiddet düzeyi, sesin frekansı, sesin dalga boyu)
13Ters kare yasası ve ses basıncı hesaplamaları
14Kapalı ortamlarda sesin yayılması ve çınlama süresi hesaplamaları
15Kapalı ortamlarda sesin yayılması ve çınlama süresi hesaplamaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Ev Ödevi339
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ14134113343
ÖÇ23355145553
ÖÇ354254155453
ÖÇ434545114354
ÖÇ54232111232
ÖÇ64232111232

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek