Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İÇ MEKAN TASARIMI 3

Ders Kodu4314.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. M. Çağrı YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. Denel, B., 1981, Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, AnkaraGürer, L., 1992, Görsel Sanat Eğitimi ve Mekan / Form, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul
Ders TanımıTasarım temel kavramları: Tasarım, yaratıcılık, soyutlama, düzlem, yüzey, mekan. Tasarım problemlerine yaklaşım Tasarım yolları / teknikleri Anlatım / ifade teknikleri: Eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları
HedeflerTasarım ve iç mimarlık hakkındaki genel kavramların ezberden uzak dinleme- katılma- düşünme- araştırma- anlama- aktarma- yorum yapabilme becerileriyle edinilmesi, mimari iletişim dilinin kazandırılması, iç mekan kavramı, mekan elemanları, mekan türleri gibi temel kavramsal alt yapıların verilmesi; iç mekan tasarım yolları, bilgi toplama, araştırma, analiz ve sentez aşamalarının kazandırılması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tasarım, yaratıcılık, soyutlama, düzlem, yüzey, mekan gibi temel kavramları tanımlayabilecekler.
2Herhangi bir tasarım problemi karşısında yaklaşım geliştirme ve problem çözme tekniklerini uygulayabilecekler.
3Bilgi toplama, araştırma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirebilecekler.
4Bir grup karşısında sunum yapabilme becerilerini test edebilecekler.
5Herhangi bir konuda bir grup çalışması tasarlayabilecekler ve uygulayabilecekler.
6Eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları gibi farklı anlatım dillerini kullanabilecekler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bölüm ve ders içeriği hakkında konuşma
2Uygulama: Hayallerindeki odanın serbest el çizimi Ödev: Kendi odalarının serbest el çizimi Yazı yazma tekniklerinin anlatılması Uygulama: Kendi özgeçmişlerinin, yazı yazma tekniği ile anlatımı
3Yaratıcılık-Tasarım kavramlarının anlatılması Uygulama: Sadece iki boyutlu olarak Karşıtlık/Zıtlık kavramının anlatılması Ödev: Sadece iki boyutlu olarak Denge kavramının anlatılması Uygulama: Kâğıt, çöp şiş, tutkal, falçata vb. malzemeler kullanılarak Denge kavramının üç boyutlu (hacimsel) olarak anlatılması
4Uygulama: 4 Element= Ateş + Su + Hava + Toprak kavramlarının yeniden tasarımı Ödev: Çöp kutusu tasarım eskizleri. Uygulama: Ateş + Su + Hava + Toprak kavramları ile bürolar için çöp kutusu tasarımı
5Soyutlama kavramının anlatılması Uygulama: iç-dış kavramlarının anlatımı. Ödev: Tek kalemde biçim ya da kavram anlatımı. Ödev: Çevrenizden üç doğal-Üç yapay obje seçerek, seçtiğiniz objeleri tanımlayınız Uygulama: Seçilen doğal ya da yapay objenin formunun araştırılması.
6Uygulama: Seçilen doğal ya da yapay objenin formunun araştırılarak o formu oluşturan temel biçimin bulunması Ödev: Ulaşılan biçimin diğer tasarım disiplinlerine ait ürünler ile eşleştirilmesi
7Yüzey ve Mekân kavramlarının anlatılması Uygulama: Beden dili ile mekân anlatımı. Uygulama: Ulaşılan biçimi çoğaltarak yüzey yaratılmasıUygulama: Yaratılan yüzeyin, mekân hissi verecek şekilde üç boyutlu hale getirilmesi
8Fractal Tasarım kavramının anlatılması Uygulama: Seçilen doğal ya da yapay objenin fractal açılımının eskiz olarak araştırılması. Daha sonra, mekân hissi verecek şekilde üç boyutlu yüzey anlatımının yapılması. Uygulama: Gruplar oluşturulacak. Her grup, bir tasarımı seçip, bu tasarımın 1/1 maketi için malzemelerini belirleyecek. Ödev: Mekânın, kavramı belirlenecek. Bu kavrama bağlı olarak o mekânın müziği yaratılacaktır.
9Müzikte ritim konusunun anlatımıUygulama: Grup olarak, iç avluda, daha önce malzemesine karar verilen tasarımların 1/1 ölçeğinde maketini yapmak. Mekân ve Müzik sunumu Uygulama: Daha önce, oluşturulan kütlelere, işlev verilmesi
10Hayalinizdeki mekânının tasarlanması(Proje etüdü - Tartışma)
11Hayalinizdeki mekânının tasarlanması(Proje etüdü - Tartışma)
12Sınıf dışı Proje Teslim Çalışmaları
13Sınıf dışı Proje Teslim Çalışmaları / Proje Teslimi
14Sınıf dışı Proje Teslim Çalışmaları / Proje Teslimi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım148112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1141322215111
ÖÇ2151511112112
ÖÇ3254311211121
ÖÇ4411135122321
ÖÇ5411311112121
ÖÇ6131243125211

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek