Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TASARIM PRENSİPLERİ VE MEKAN

Ders Kodu4314.030216.1
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. M. Çağrı YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. İç Mekan Tasarımı Nedir? - Graeme Brooker, Sally Stone
Ders TanımıGörsel iletişiminde algılamanın ve tasarımın önemi. Temel tasarım öğelerinin kuramsal olarak anlatılması. Tasarım elementleri içinde nokta, çizgi, şekil, form, boşluk, özyapı, ışık, renk ve hareket gibi faktörler belirtilerek, tasarım ilkeleri içinde ise sadelik, açıklık, ışık, denge, düzenlilik, organize etme, okunabilirlik, parçaların yerleştirilmesi (toptan-parça), ilişkilere bakış, görüş noktası (içeriden dışarıdan) ve görsel çerçeve oluşturma gibi unsurlar ele alınacaktır.
HedeflerTemel tasarım ilkeleri ve öğelerinin anlatılması vasıtası ile yaratıcılığın geliştirilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Görsel tasarım ile ilgili amaç ve kapsamı, temel tasarımın ilkeleri ve öğeleri bağlamında açıklar.
2İki boyutlu ve üç boyutlu tasarımı çözer.
3Mekan öğesine; bağlı olarak mekan düzenleme ve kompozisyon kavramlarını öğrenir.
4Tasarımın görsel dilini kullanarak renk ve dokuyu fark edebilme ve kullanabilmeyi öğrenir.
5Öğrenci, sanat ve tasarıma yönelik evrensel değerleri, temel ilke ve kuralları kullanma becerisini kazanabilecektir.
6Öğrenci, bir kompozisyonda yer alan öğelerin birbirleriyle ve bütün ile olan ilişkisini, kompozisyonda bütünlüğü sağlayacak şekilde düzenleyebilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Görsel Tasarımın öğeleri ve ilkelerinin açıklanması, alana ilişkin gerekliliklerinin belirtilmesi.
2Kompozisyon oluşturma bilgisi, denge ve ritim ilkeleri ile 5 çizgi ile oluşturulan uygulama.
3Görsel İletişimin öğelerinden şeklin açıklanması ve denge ritim ve çeşitlilik ilkesinin temel alındığı uygulama.
4Seçilen bir filmde ritim öğesinin keşfine yönelik proje.
5Plastik ekonomi, görsel hiyerarşi ilkelerinin ve birlik ilkesinin anlatılması.
6Sunum.
7Vurgu ve odak noktası anlatılarak çizgi ve şekil yardımı ile kompozisyon oluşturma
8Öğrenilen ilkeler doğrultusunda fotoğrafı çekilecek olan mekanın objeler yardımı ile kurgulanması.
9Oran ve orantı ilkesi ve buna bağlı altın oran.
10Perspektif ve üç boyutlu tasarıma giriş.
11Üç boyutlu biçimlendirmeye giriş ve standart ünitelerle modüler yapı oluşturma
12Üç boyutlu biçimlendirmeye giriş ve standart ünitelerle modüler yapı oluşturma
13Serbest iç mekan oluşturma.
14Serbest iç mekan oluşturma.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14545
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1121111112111
ÖÇ2121111112221
ÖÇ3121111131232
ÖÇ4111111111111
ÖÇ5121311222211
ÖÇ6121212223222

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek