Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MİMARLIK VE SANAT TARİHİ

Ders Kodu4314.020117
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim Görevlisi Mesut Çağrı YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. Akurgal, Ekrem, (1995), Anadolu Uygarlıkları, İstanbul.Leland, M. Roth, ( 2000), Mimarlığın Öyküsü, İstanbul.Gombrich, E.H. ( 1986), Sanatın Öyküsü, İstanbul
Ders TanımıPaleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkeolitik, Erken Tunç Dönemi, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Batı Anadolu Uygarlıkları, Urartu Dönemi yerleşim alanları, özellikleri, mimari örnekler, kazılar ve buralardan gelen buluntuların tanıtılması.
HedeflerPrehistorik dönemden itibaren insan topluluklarının sosyolojik yapıları ve buna bağlı olarak ortaya koydukları ilk maddi verilerin, sanatın tarihi içinde değerlendirme. Uygarlık tarihi içinde sanat eserlerinin incelenmesi. Mimarlık tarihinde önemli yapıların ele alınması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Eserin genel uslup değerlendirmesini yapabilmek
2Restorasyon kavramı hakkında bilgi edinir.
3Mimari düzen ve plan özelliklerinin kavranması
4Erken İslam döneminden başlayarak mimari düzen ve plan özelliklerinin kavranması
5Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı mimari örneklerini değerlendirebilme birikimi
6Sanat tarihinin tanımı ve kapsamını öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ön öğrenmeleri hatırlatma, kavramları tartışma, ders için yararlanılabilecek kaynakçanın tanıtılması. Sanat Tarihi terminolojik bilgi aktarımı.
2İlkel sanat, sanatın başlangıcı, Paleolitik ve Mezolitik dönem yerleşmeleri, ele geçen buluntular ve değerlendirilmesi. Neolitik dönem özellikleri, yerleşim alanları ve buluntuların değerlendirilmesi.
3Batı Anadolu Uygarlıklarının tanıtımı
4Hun, Göktürk, Uygur dönemi kültür ve sanat özelliklerinin değerlendirilmesi
5Etrüsk Uygarlığı. Roma Dönemi. Bizans Dönemi
6Emevi Dönemi mimari eserlerin özellikleri
7Abbasi Dönemi mimari eserlerin özellikleri
8Karahanlılar ve Gazneliler Dönemi mimari eserlerin özellikleri
9Büyük Selçuklular Sanat ve Kültür ortamı mimari eserlerin tanıtılması
10Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi mimari ve bezeme üslubu
11Erken Osmanlı Dönemi mimari üslubu, şehir gelişimi ve külliyeler
12Klasik dönem Osmanlı mimari ve bezeme üslubu
13Geleneksel Türk Evi
14Osmanlı Mimarisinde Batılılaşma Dönemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1311134312111
ÖÇ2131113112111
ÖÇ3121134112111
ÖÇ4111111213111
ÖÇ5111111213111
ÖÇ6151211111111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek