Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İÇ MEKAN TASARIMI 1

Ders Kodu4314.020111
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Mesut Çağrı YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. İç Mekan Tasarımının Temelleri - Simon Dodsworth / Stephen Anderson
Ders TanımıSanat nedir? Tasarım nedir? Sanat Akımları. Akımlar arasındaki uygulama teknikleri ve farklarının örneklerle anlatılması Tasarım Akımları. Akımlar arasındaki uygulama teknikleri ve farklılıklarının örneklerle anlatılması Çizgi karakterleri, çizim teknikleri, çizgi değerlerinin anlatılması ve uygulanması Üç boyutlu düşünebilmek ve tasarlayabilmek, hacim ve yüzey algılarını geliştirebilmek için obje ağırlıklı çizim uygulamaları. Perspektif tekniklerinin anlatılması ve uygulanması Kompozisyon nedir? Anlatılması ve uygulanması Kompozisyon uygulaması
HedeflerÖğrencilerin; sanat, tasarım, çizgi, desen, hacim, perspektif gibi kavramları, teorik bilgiler ve uygulamalar eşliğinde özümsemeleri ve bu bağlamda sanat ve tasarım konularında eleştirisel bakış açısı yakalayabilecek ve uygulama yapabilecek düzeye erişmeleridir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencilerin eğitim sırasında ve sonrasında özgün ürünler ortaya koyabilecek düzeye ulaşabilmeleri
2Uygulamalar sırasında özgün, akılcı, tasarımlar yaratabilme özelliğini kazanabilmelerini sağlamak
3Bir tasarım problemini çözerken, özgün tasarıma ulaşabilmek adına gerekli çözümlemeleri ve analizleri gerçekleştirebilecek düzeye ulaşabilmek
4Öğrencinin bir ürünü oluşturma süreci öncesindeki hazırlık döneminde mevcut ve benzer örnekleri araştırarak ve karşılaştırarak yeterli birikime sahip olabilmesi
5Öğrencilerin bir ürünün yapım ve sonuç aşamalarında, eleştirel bir gözle tartışarak, doğru eleştiriler yapabilecek düzeye gelmeleri
6Öğrenci, bir tasarım problemini çözerken çok boyutlu değişkenleri kontrol ederek ilişkiler ağını kurgulayabilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sanat nedir? Tasarım nedir?
2Sanat Akımları. Akımlar arasındaki uygulama teknikleri ve farklarının örneklerle anlatılması
3Tasarım Akımları. Akımlar arasındaki uygulama teknikleri ve farklılıklarının örneklerle anlatılması
4Çizgi karakterleri, çizim teknikleri, çizgi değerlerinin anlatılması ve uygulanması
5Çizgi karakterleri, çizim teknikleri, çizgi değerlerinin anlatılması ve uygulanması
6Üçboyutlu düşünebilmek ve tasarlayabilmek, hacim ve yüzey algılarını geliştirebilmek için obje ağırlıklı çizim uygulamaları.
7Üçboyutlu düşünebilmek ve tasarlayabilmek, hacim ve yüzey algılarını geliştirebilmek için obje ağırlıklı çizim uygulamaları.
8Üçboyutlu düşünebilmek ve tasarlayabilmek, hacim ve yüzey algılarını geliştirebilmek için obje ağırlıklı çizim uygulamaları.
9Üçboyutlu düşünebilmek ve tasarlayabilmek, hacim ve yüzey algılarını geliştirebilmek için obje ağırlıklı çizim uygulamaları.
10Perspektif tekniklerinin anlatılması ve uygulanması
11Perspektif tekniklerinin anlatılması ve uygulanması
12Kompozisyon nedir? Anlatılması ve uygulanması
13Kompozisyon uygulaması
14Kompozisyon uygulaması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım336108
Uygulama/Pratik14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1242453124252
ÖÇ2252552124252
ÖÇ3212423313233
ÖÇ4221153352341
ÖÇ5141221112121
ÖÇ6144521124321

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek