Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

KARİYER DANIŞMANLIĞI VE MESLEKİ REHBERLİK

Ders Kodu4300.040001.5
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Adnan DEMİRCİ
Kaynaklar
  • 1. Özet ders notu Kuzgun Yıldız, Meslek Danışmanlığı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 2000. Yeşilyaprak, B. (2011). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
Ders TanımıMesleğin önemi, Meslek/kariyer gelişimini etkileyen etmenler, Meslek gelişimini/kariyer gelişimini açıklayan kuramlar, Meslek/kariyer planlaması ve seçimi.
HedeflerBireylere mesleki seçimi, kariyer planlama ve kariyer geliştirme hakkından bilgi ve beceri sahibi edindirmek, öğrencilere meslek seçiminin insan yaşamındaki önemini, meslek seçimine etki eden faktörleri, ilgili kuramları, meslek seçim yöntemlerini ve mesleklerle ilgili rehberlik hizmetlerini bilme, öğrencileri mesleki eğilimlerini belirleme ve mesleki rehberlikle ilgili testleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kariyer Danışmanlığının Yöntem ve Tekniklerini bilir ve kullanır.
2Meslek seçiminin insan yaşamındaki önemini, mesleki rehberliğin gereğini ve tarihsel gelişimini bilir.
3Meslek seçimiyle ilgili kavramları ve meslek seçimine etki eden faktörleri bilir.
4Mesleki rehberliğin ilke ve tekniklerini, bireylerin meslek seçimi sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmayı bilir.
5Kariyer danışmanlığında temel kavramları açıklar, kariyer planı hazırlar ve kariyer seçiminde ölçümleme yapabilir.
6Kariyer, tanımı kariyer planlama ilke ve tekniklerini bilir ve bireylere meslek seçimi ve kariyer seçiminde yardım verebilmeyi bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma, dersin gereklilikleri, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığına giriş
2Mesleki gelişim/kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler, Meslek seçiminin insan yaşamındaki önemi,
3Mesleki rehberliğin gereği ve tarihsel gelişimi, Meslek seçimine ilişkin temel kavramlar, Meslek seçimini etkileyen faktörler
4Meslek seçimini etkileyen kişisel ve sosyal faktörler, Meslek seçimini etkileyen psikolojik faktörler,
5Meslek danışmanlığının ilke ve teknikleri, Karakter Özelliklerinin Meslek Seçimine Etkileri
6Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Diğer Faktörler, Kariyer Danışmanlığında Sosyal Bilişsel Yaklaşımlar, Kariyer Danışmanlığında Yeni Yaklaşım ve Modeller
7Kariyer Danışmanlığı Süreci, Kariyer Eğitim Programları, Kariyer Danışmanlığında Değerlendirme
8Türkiye?de Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
9Teknoloji, mesleki bilgilere ulaşma, Etik ve yasal konular İş piyasaları ve iş arama becerileri
10Öğrencilerin kendi meslek seçme süreçlerini değerlendirmesi. Kendini Değerlendirme ve Mesleki Olgunluk Ölçeklerinin Uygulanması.
11Öğrencilerin 3 farklı mesleği sahip kişilerle görüşmesi.
12Kariyer Danışmanlığının Yöntem Ve Teknikleri, Karakter Özelliklerinin Meslek Seçimine Etkileri Meslekler Hakkında Bilgi Ve İmkanlar,
13Mesleki Rehberliğin Prensipleri,
14Kariyer Danışmanlığının Yöntem Ve Teknikleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma7214
Beyin Fırtınası7214
Rapor Hazırlama5525
Rapor Sunma515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1111111111142
ÖÇ2111111111142
ÖÇ3111111111132
ÖÇ4111111111142
ÖÇ5111111111132
ÖÇ6111111111142

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek