Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ELEKTRONİK ESASLAR

Ders Kodu4313.020222
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • ÖĞR. GÖR. ADNAN DEMİRCİ
Kaynaklar
  • 1. Megep
Ders TanımıElektronik devrelerinin temel elemanlarınıtanıyacak ve devreler kurabilecek,giriş ve çıkış sinyallerinikarşılaştırabilecek içeriğe sahiptir.
HedeflerElektronik devrelerinin temel elemanlarınıtanıyacak ve devreler kurabilecek,giriş ve çıkış sinyallerinikarşılaştırabilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Diyod ve transistor kavramlarını bilir.
2Çok aşamalı/ çok katlı devre prensiplerini öğrenir.
3Mantık devrelerinin ve doğrusal devlerin tanımı ve işleyişini bilir.
4Senkro sistem bileşenlerinin yapısını ve işleyişini bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
14.1 Yarı İletkenler4.1.1 Diyodlar(a) Diyod sembolleri;Diyod karakteristikleri ve özellikleri;Seri ve paralel diyodlar;
2Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı;Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi
3(b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler;P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters;Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi;
4Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı;Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri;
5Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu
64.1.2 Transistorlar(a) Transistor sembolleri;Bileşen tanımı ve oryantasyon;Transistor karakteristikleri ve özellikleri
7(b) PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları;Transistorların test edilmesi;Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması;Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C);Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler;
8Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler
94.1.3 Entegre Devreler(a) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi
10(b) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi;İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş;Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan;Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları.
114.2 Baskılı Devre KartlarıBaskılı devre kartlarının tanımı ve kullanımı
124.3 Servomekanizma(a) Aşağıdaki terimlerin anlaşılması: Açık ve kapalı çevrim sistemleri, geri besleme, takip, analog güç çeviriciler;Aşağıdaki senkro sistem bileşenlerinin/özelliklerinin çalışma ve kullanım prensipleri: Çözücüler, diferensiyal, kontrol ve trok, transformatörler, endüktans ve kapasitans ileticileri;
13(b) Aşağıdaki terimlerin anlaşılması: Açık ve kapalı çevrim, takip, servomekanizma, analog, güç çevirici, sıfırlama, sönümleme, geri besleme, ölü bant; Aşağıdaki senkro sistem bileşenlerinin/özelliklerinin yapısı ve işleyişi: Çözücüler, diferensiyal, kontrol ve tork, E ve I transformatörleri, endüktans ileticileri, kapasitans ileticileri, senkronize ileticiler;Servomekanizma kusurları, senkron ayaklarının ters bağlanması, arıza yakalama,
14Genel tekrar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik7428
Deney8432
Bireysel Çalışma7535
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ11131111
ÖÇ2112112111111
ÖÇ311312111
ÖÇ411413111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek