Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TEMEL İNGİLİZCE 2

Ders Kodu4313.020226
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • ÖĞR. GÖR. RAMAZAN KORKMAZ
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıOxford Living Grammar Uçak Teknolojileri ile ilgili makale, yayın ve broşürler
HedeflerÖğrencilerin Uçak teknolojileri ile ilgili İngilizce makaleleri, yayınları ve broşürleri temel düzeyde anlaması yorumlaması ve bunlarla ilgili fikir beyan edebilmesi amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler gramer yapılarını kavrayabilir
2Öğrenciler kendilerini temel düzeyde anlatabilir
3Öğrenciler orta düzeyde yazılan metinleri anlayabilir
4Öğrenciler ilgili düzeyde okuduklarını ve dinlediklerini anlayabilir
5Öğrenciler Avrupa Dil Portfolyosu kapsamında B2 düzeyinde dört temel beceriye sahip olabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1The Imperative
2Have got; have, make, do, get
3Verb+ Infinitive
4Articles and nouns
5Countable and Uncountable Nouns
6Pronouns and possesives
7Possessives
8Mid-Term Exam
9Adjectives
10Comparative and Superlative Adjectives
11Adverbs of manner
12Adverbs of Degree
13Prepositions
14Building Sentences / Conjuctions
15Final Exam
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz428
Derse Katılım13452
Bireysel Çalışma15460
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ13344
ÖÇ21344
ÖÇ32344
ÖÇ43344
ÖÇ53344

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek