Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İNSAN FAKTÖRLERİ

Ders Kodu4313.020125
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Kadir Münir ERCÜMEN
Kaynaklar
  • 1. Uçak Bakımında İnsan FaktörleriDoküman Kodu : ED.31.TEK.351 THY Aviation Academy Technical Training
Ders Tanımıinsan faktörü, insan performansı, iletişim, insan hatası, iş güvenliği ve sağlığı hakkında bilgiler içerir.
Hedeflerinsandan kaynaklanan hataları önlemek ve ilk yardim hakkında bilgi vermek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsandan ve çevreden kaynaklanan hataları önlemek
2İnsan performansının ve sınırlarının bilinmesi
3Ekip çalışmasının kavranması
4İş yerindeki hatalara karşı gerekli tedbirleri alabilme
5Sosyal psikolojinin anlaşılması
6İlk yardım konularını öğrenmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel İnsan faktörlerinin göz önünde bulundurulma ihtiyacı;İnsan faktörlerine/insan hatalarına atfedilebilir hadiseler;"Murphy" Yasası
22 İnsan Performansı ve Sınırlamalar Görme;İşitme;Bilgi işlem;Dikkat ve algı;Hafıza;Kapalı mekan korkusu ve fiziki erişim.
3Sosyal Psikoloji Sorumluluk: Bireysel ve grup olarak;Motivasyon ve motivasyon kaybı;Yaş baskısı;
4"Kültür" sorunları;Ekip çalışması;Yönetim, gözetim (denetim) ve liderlik
5Performansa Etki Eden Faktörler Zindelik/sağlık;Stres: Ailevi ve işe bağlı olarak;
6Zaman baskısı ve çalışmanın tamamlanma süresi ile ilgili baskılar;Fiziksel Çevre Gürültü ve duman;Aydınlatma;
7İklim ve sıcaklık;Hareket ve titreşim;Çalışma ortamı
8Görevler (Task'ler)Fiziki çalışma;Tekrarlanan görevler (task'ler);Gözle muayene (kontrol);Kompleks (karmaşık) sistemler.
9İletişim Ekip içi ve ekipler arasındaki iletişim;Çalışma yazımı ve kayıtlarının tutulması;Güncel ve geçerli tutma;Bilginin dağıtılması/yayılması/paylaşılması
108 İnsan Hatası Hata modelleri ve teorileri;Bakım görevlerindeki (task'lerindeki) hata türleri;Hatalardan ortaya çıkan sonuçlar (yani kazalar);Kaçınma ve yönetim hataları.
11 İnsan Hatası Hata modelleri ve teorileri;Bakım görevlerindeki (task'lerindeki) hata türleri;Hatalardan ortaya çıkan sonuçlar (yani kazalar);Kaçınma ve yönetim hataları.
12İşyerindeki Tehlikeler Tehlikelerin fark edilmesi ve tehlikelerden kaçınılması;Acil durumlar ile başa çıkabilmek.
13İşyerindeki Tehlikeler Tehlikelerin fark edilmesi ve tehlikelerden kaçınılması;Acil durumlar ile başa çıkabilmek.
14Havacılıkta insan faktörleri ile ilgili hikayeler
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma10550
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ142121
ÖÇ2322221221122
ÖÇ345153
ÖÇ422111
ÖÇ5111111111111
ÖÇ625153

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek