Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ELEKTRİKSEL ESASLAR

Ders Kodu4313.020121
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • ÖĞR. GÖR. ADNAN DEMİRCİ
Kaynaklar
  • 1. Megep, A1 Lisansı kitabı
Ders TanımıElektrik akımı ve elektriğin elde edilmesi ile ilgili temel bilgileri içerir. Statik Elektrik ve Kondüksiyon/İletim ve DC Elektrik Kaynakları, AC Teorisini içerir.
HedeflerElektrik akımı ve elektriğin elde edilmesi ile ilgili temel esasları uygulama, Elektron teorisini ve Elektriksel Terminolojiyi bilmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Statik elektrik oluşumunu, etkilerini ve yararlarını kavrayarak endüstride kullanım alanlarını öğrenmek, statik elektrikten kaynaklanan zararlara yönelik önlemleri alabilmek.
2Çeşitli yöntemlerle gerilim üreterek üretilen gerilimler ile yük uçlarındaki gerilimler arasındaki farkları tespit edebilmek.
3Doğru akımın elde edilişini, doğru akım kaynaklarını, elektromanyetizmanın ve doğru akım motorlarının temel esaslarını kavrayabilmek,
4Alternatif akımda bobin ve kondansatör devrelerini kurarak sonuçlarını değerlendirebilmek.
5Seri ve paralel bağlanan piller hakkında bilgi sahibi olur
6Fotosellerin çalışma prensibini öğrenir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Elektron TeorisiElektriksel yüklerin, atomlar, moleküller, iyonlar, bileşikler içerisindeki dağıtımı ve yapısı;
22 Statik Elektrik ve Kondüksiyon/İletim Statik elektrik ve elektrostatik yüklerin dağıtımı; Elektrostatik çekim ve itme yasaları;İletkenlerin, yarı iletkenlerin ve yalıtkanların moleküler yapısı.
3Yük birimleri, Coulomb Yasası;Katı maddelerdeki, sıvılardaki, gazlardaki ve vakumdaki elektrik iletimi.
4Elektriksel TerminolojiAşağıdaki terimler, söz konusu terimlerin birimleri ve söz konusu birimlere tesir eden faktörler:
5Potansiyel farkı, elektromotor kuvvet, voltaj, akım, rezistans, kondüktans/ iletkenlik, yük, konvansiyonel akım yönü, elektron akışı.
6Elektrik ÜretimiAşağıdaki yöntemlerle elektrik üretimi: Işık, ısı, friksiyon/ sürtünme, basınç, kimyasal etki, manyetizma ve hareket/devinim.
7DC Elektrik KaynaklarıAşağıdakilerin yapımı ve temel kimyasal etkisi: Birincil piller, ikincil piller, kurşun asit piller, nikel kadmiyum piller, diğer alkalin piller;
8Seri ve paralel bağlanan piller;İç direnç ve iç direncin batarya üzerindeki etkisi;
9Isıl çiftlerin yapısı, materyalleri ve çalışması; Fotosellerin çalışması.
10AC TeorisiElektrik Üretimi,
11AC TeorisiSinüzoidal dalga formu: faz, periyot, frekans, çevrim;
12 Ani, ortalama, karekök, tepe, tepeden tepeye akım değerleri
13Ani, ortalama, karekök, tepe, tepeden tepeye akım değerlerinin voltaj, akım ve güç bağlı olarak hesaplanması;
14Genel tekrar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım350150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1222223322212
ÖÇ21211111111
ÖÇ3221111212211
ÖÇ423322122221
ÖÇ5212112111
ÖÇ621114411211

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek