Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI

Ders Kodu4313.030414.1
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Yusuf SİYAMBAŞ
Kaynaklar
  • 1. Araştırma
Ders TanımıHaftalık ders programında belirtilmiştir.
HedeflerToplumu gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarAraştıma ve projeler kullanılmalı
Öğrenme Çıktıları
1hedef kitlenin ihtiyaçlarını belirler
2projeler geliştirir
3projelerde aktif olarak yer alır / iş birliği içinde çalışır
4projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje dışında etkili iletişim kurar
5panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır
6toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturur
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ders içeriğinin tanıtılması, toplum ve toplumahizmet uygulamaları ve sosyal sorumlulukprojelerine ilişkin kavramlarının tartışılması
2Topluma hizmet uygulamalarının ve sosyalsorumluluk projelerinin önemi ve örnekler
3Hedef Kitle Problemlerini belirleme
4Belirlenen problemlere yönelik çözüm önerileriüretme
5Günümüzde topluma hizmet uygulamaları:Kamu kurumlarının ve Sivil toplum kuruluşlarınıntopluma hizmet uygulamaları ve sosyalsorumluluk projeleri
6Kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları vesosyal sorumluluk projeleri
7Panel, Konferans, bilgilendirme seminerleridüzenleme
8Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde ÇeşitliProjelerde Gönüllü Olarak Yer Alma
9Toplumsal projelerde yer alma
10Toplumsal projelerde yer alma
11Toplumsal projelerde yer alma
12Toplumsal projelerde yer alma
13Toplumsal projelerde yer alma
14Grup projelerinin sunumu ve teslim
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması4312
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma236
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1223211112322
ÖÇ2223221212312
ÖÇ3223423323322
ÖÇ4233122333322
ÖÇ5223233433322
ÖÇ6233445333344

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek