Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

EKİP KAYNAK YÖNETİMİ

Ders Kodu4311.020214
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Tuncay ŞAHİN
Kaynaklar
  • 1. Dönem başlangıcında dersin öğretim görevlisi tarafından verilecektir.
Ders TanımıHavacılıkta İnsan faktörünün kavramsal modeli? olan ?SHELL? modeli üzerinden, öğrencilerde birey olarak sistemin içinde bulunacakları yer ile ilgili farkındalık yaratıp, insanın havacılık ve şirket prosedürleriyle, makine ile, çevre ile ve insanla olan ilişkisinde tüm bu becerileri kullanarak görevlerini uçuş emniyeti açısından en iyi şekilde icra edebilecek bilinç düzeyini oluşturmaktır. Bu beceriler; Liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü, ekip çalışması, kişilik etkileşimleri, sinerji, motivasyon, kişisel farklılıkları anlama ve onlarla başa çıkma, hatalar zinciri, kızgınlıkla başa çıkma, beden dili, kendine aşırı güven, Stres yönetimi, sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler, Profesyonellik, Zaman Yönetimi, İletişim, iletişim ve algılama farklılıkları, Yorgunluk, iş yükü yönetimi, durum değerlendirmesi, risk yönetimi, karar verme, teyakkuz, rehavet, otomasyon, beslenme, zihin ve vücudun çalışma esasları, yeme alışkanlığı, brifing, de-brifing ve geri bildirim konularını kapsamaktadır.
HedeflerEkip kaynak Yönetimi?nin (CRM) amacı, öğrencilerin uçak kazalarında insan hatasını azaltmak ve uçak kaza kırımını en aza indirmek için uçuş emniyeti ile ilgili konular hakkında bilgi sahibi olmalarını ve buna paralel olarak da insan kaynakları kullanımını optimize ederek, uçuş emniyeti ile ilgili gerekli becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler kabin ekibiyle kokpit ekibi arasındaki iletişim ve yolcuların yönetimi ile ilgili teknik ve teknik olmayan, tüm bilgiler hakkında bilgi sahibi olur.
2Kokpit ve kabin ekibi arasındaki iletişimi yönetebilir.
3İnsan performansı ve limitleri hakkında bilgi sahibi olur.
4Uçuş biçimlerine ilişkin faktörler hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramlar
2Havacılıkta insan faktörü
3Hava aracı kabin görevlisi ve kaynak yönetimi
4İnsan performansı ve limitleri
5İnsan hatası ve yönetimi; stres yönetimi
6Yorgunluk ve dikkat
7ARA SINAV
8Kendine güven ve ısrarcılık; durumsal farkındalık
9İşyükü yönetimi; kabin ekibi ile kokpit ekibi arasındaki iletişim ve eş güdüm
10Diğer personel ile iletişim ve eşgüdüm
11Havaaracı kabin görevliliğinde liderlik
12Yolcularda insan faktörlerini yönetimi
13Kalabalık kontrolu, yolcu stresi; yolcu çatışma yönetimi
14Uçuş biçimlerine ilişkin faktörler
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım428
Uygulama/Pratik428
Tartışma326
Soru-Yanıt428
Takım/Grup Çalışması326
Gözlem313
Örnek Vaka İncelemesi326
Beyin Fırtınası326
Rol Oynama / Dramatize Etme326
Bireysel Çalışma4312
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma122
Sözlü Sınav122
Quiz için Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi133
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1223242212113
ÖÇ2223242212113
ÖÇ3323242212113
ÖÇ4213242211113

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek