Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İKİNCİ YABANCI DİL III

Ders Kodu4311.030311.11
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Grammaire progressive du français - CLE InternationalVocabulaire progressive du français - CLE International
Ders TanımıDilbilgisi ve sözcük bilgisi etkinlikleri, okuma ve anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler.
HedeflerÖğrencinin fransızca dil bilgisi ve kelime bilgisinin geliştirilmesi, bunlarla kurallı cümleler kurması ve temel anlamda kendini ifade edebilmesi amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Dilbilgisi ve sözcük bilgisini geliştirebilir.
2Kurallı cümlelerle kendini sözlü olarak ifade edebilir.
3Başlangıç seviyesi fransızca okuma parçalarını anlayabilir ve çevirebilir.
4Kendini temel düzeyde yazılı olarak ifade edebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1La présentationLa nationalité et la profession
2La descriptionMasculim et féminin des adjectifs
3Singulier et pluriel des adjectifs
4Le verbe 'être': conjugaison au présent
5L'interrogation simple :avec intonation / avec 'est-ce que'La négation: 'ne...pas'
6Les verbes en '-er': conjugaison au présentL'interrogation et la négation (révision)
7Le nom et l'articleMasculin et féminin des noms
8Examen
9Singulier et pluriel des nomsL'article indéfini / l'article défini
10Les possessifs et les démonstratifs
11Les caractéristiques physiquesl'âge
12Les senasations de douleur Les sensations de manque
13Le verbe 'avoir' : conjugaison au présent l'interoogation et la négatipn (révision)
14Les nombresLa date et le jour
15L'heure : 'Il est' + heures
16Examen final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Ara Sınav90
Quiz10
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3618
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1111135111411
ÖÇ2111135111511
ÖÇ3111124111411
ÖÇ4111124111411

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek