Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Ders Kodu4311.030311.7
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Tuğba Pırlant
Kaynaklar
  • 1. I. Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.II. Arkonaç, S., Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınevi, İstanbul Psikoloji, 1998III. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Davranış Bilimlerine Giriş, 2006.IV. Bilgin, N., Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 48, İzmir. 2000. V. Brewer, M. B. and Crano, W. D.. Social Psychology. West publishing Company, London. 1994.VI. Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1997. VII. Eroğlu, F., Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, 2007.VIII. Faw, T. Ve G. S. Belkin. Child Psychology. New York: Mc Graw, Hill Com. Inc., 1989.IX. Gıddens, A., Sosyoloji, Ayraç Yayınları, 2000. X. Gençtan, E., Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993. XI. Şahin., N, Stresle Başa Çıkma. Türk Psikologlar Derneği Yayınlar, 1998 Ankara.
Ders TanımıBu derste; kültür, toplumsallaşma ve kişilik, sosyal etki ve uyma, gruplar, öğrenme, iletişim, savunma mekanizmaları, motivasyon, izlenim yönetimi, duygular, çocuk ve çocukluk, gençlik ve kuşaklar: kuşaklara göre gençliğin değer ve davranışları, yaşlılık: Özellikler, davranışlar ve sorunlar, toplumsal cinsiyet, duygusal ve sosyal buluşma gibi temalar çerçevesinde davranış biçimlerine değinilerek, bu davranış kodlarının pratik yaşam döngüsü içerisindeki yapısı çözümlenmeye çalışılacaktır.
HedeflerDavranış bilimleri; insan davranışını, davranışa etkide bulunan toplumsal, psikolojik, grupsal ve fizyolojik etkenler merkezinde bütünlüklü bir bakış açısıyla ele alan ve açıklayan sosyal bilim dalıdır. Bu bağlamda; sosyal, kültürel, siyasal ve teknolojik gelişmelerin yaşandığı, bu gelişmelerin insan psikolojisini ve davranışını derinden etkilediği enformasyon çağı içinde, çalışma sahasındaki bireylerin, içtimai davranışları yekpare bir bakış açısıyla anlamaları ve bu konuda praksiste gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Davranış bilimleri ile ilgili temel nosyonları tanımlar
2Davranış bilimlerinin oluşum sürecini ve ilgili bilim dallarını açıklar
3Öğrenme süreci, sosyal etki ve iletişim arasındaki bağlantıyı kavrar
4Kişilik teorilerini ve kolektif yapıda ortaya çıkan kişilik biçimlerini irdeler
5Sosyal döngü içerisindeki; grupları, savunma mekanizmalarını ve uyum sürecini somut örneklerle açıklar
6Kültür, toplumsallaşma ve değerler hakkında bilgi edinir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kültür, Toplumsallaşma ve Kişilik
2Sosyal Etki ve Uyma
3Gruplar
4Öğrenme
5İletişim
6Savunma Mekanizmaları
7Motivasyon
8 İzlenim Yönetimi
9 Duygular
10 Çocuk ve Çocukluk
11Gençlik ve Kuşaklar: Kuşaklara Göre Gençliğin Değer ve Davranışları
12Yaşlılık: Özellikler, Davranışlar ve Sorunlar
13 Toplumsal Cinsiyet
14Duygusal ve Sosyal Buluşma
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12828
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ11113131
ÖÇ2
ÖÇ322313143
ÖÇ4
ÖÇ522414243
ÖÇ634

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek