Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ACIL DURUM EMNİYET KURALLARI

Ders Kodu4311.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör.Tuncay ŞAHİN
Kaynaklar
  • 1. Turkısh aviation book, Pegasus aviation book
Ders TanımıAcil durum emniyet kuralları ve prosödürleri
HedeflerUçuş emniyeti ilkesinden hareketle kabin ekibinin uçuş sırasında karşılaşabileceği abnormal durumlarda uçuş emniyeti ile ilgili prosedürlere uygun olarak hareket edebilmesi için alması gereken teorik ve uygulamalı eğitimi almasını sağlamaktır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Acil durum malzemelerini tanımlayabilecek, tespit edebilecek ve uygun durumlarda kullanabilecekler.
2 Uçuş öncesi yolculara emniyet brifingi yapabilecekler.
3Farklı türlerde yaşanabilecek olan acil durumları tanıyabilecek, tespit edebilecek ve uygun müdahalede bulunabilecekler. (Basınç Boşalması, Yangın )
4Uçuşun hangi evresinde hangi türde acil durumla karşılaşılabileceğine dair farkındalık kazanabilecek ve bu durumlarla başa çıkabilme becerisi ve bakış açısı kazanabilecekler.
5Karşılaşılabilecek acil durumlarda, belirlenmiş prosedürler doğrultusunda en uygun mücadele metodunu uygulayabilecek ve en doğru hareket tarzını sergileyebilecekler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Acil durum prosedürlerine giriş
2Oksijen sistemleri ve kabin basıncının boşalması
3Yavaş ve ani basınç boşalmaları
4Hipoksi
5Basınç boşalmalarının kabin ve yolcular üzerindekietkileri
6Oksijen tüpleri, çeşitleri, kullanımı ve kontrolü
7Yolcuya oksijen verilirken uyulması gereken kurallar
8Yangın, yangın tipleri, yangın tiplerine göreuygulanacak prosedürler ve ilgili yangın söndürücüler
9Yangın riski taşıyan bölgelerin ve dumandedektörlerinin kontrolü
10Yangınla mücadelede koruyucu malzemelerin kontrolüve kullanımı, yangının fark edilmesi üzerine alınmasıgereken önlemler
11Söndürücü ve koruyucu malzemelerin kullanılmasıylagerçekleştirilen tuvalet, fırın gibi bölümlerdeuygulanan yangınla mücadele prosedürü
12Acil durum malzemelerinin uçuş öncesi kontrolü,özellikleri, kullanımları
13İnkapasite pilot, pilot koltuğunun hareketi
14Pilot oksijen malzemelerinin kullanımı ve pilotchecklistlerinin kullanımı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Rapor Sunma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12929
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1445531443354
ÖÇ2343234322243
ÖÇ3134425353442
ÖÇ4243434434255
ÖÇ5333423533144

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek