Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Ders Kodu5504.030412.2
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüUzaktan Eğitim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğ.Gör.Nusret BULUT
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı Çalışma Konusunu Seçmek 2 Elde Edilen Bilgileri Sunmak 3 Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak 4 Gerekli Malzemeleri Seçmek 5 Elde Edilen Bilgileri Sunmak 6 Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak 7 Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak 8 Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak 9 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak 10 Sistemin/Ürünü Test Etmek 11 Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak
HedeflerBu derste öğrenciler gruplara bölünerek, uygulama projesi tasarlama, devre tasarımı yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek
2Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma
3Sistem/ürüne ilişkin hesaplama/ yazılım yapmak
4Sistem/ürünü gerçekleştirmek
5Sistem/ürünün çıktılarını sunmak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Fizibilite Çalışması, proje tanımları
2Uygun ve yeterli bilgi toplanması
3Uygun malzeme seçimi
4Güncel tekniklerin seçimi
5Proje Süreci, proje çalışmasının organizasyonu
6Uygun teçhizat ve unsurların seçimi
7Projenin düzenlenmesi
8Eksiklerin tespiti ve giderilmesi
9Maliyet analizi
10Proje dosyasının hazırlanması
11Yazılı becerinin sunulması
12Görsel becerinin sunulması
13Grafiksel becerinin sunulması
14Sözel becerinin sunulması
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama22448
Proje Sunma122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ11111112111111111111111
ÖÇ22111111122222221111111
ÖÇ31111111111111113222321
ÖÇ41111111111111222211111
ÖÇ51111111111111122222221

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek