Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu5500.040002.2
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüUzaktan Eğitim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Mehmet DALGAKIRAN
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT - İŞ GÜVENLİĞİ
Ders TanımıÇalışanların can güvenliği, makina ve araçların güvenliğini hatırlar.İş yeri çevresinde rastlanan zararlı etkenleri adlandırır.İş kazalarından ve meslek hastalılarından korunma veya en aza indirme usüllerini sorgular.Yanmanın kimyasını tanımlar.İlk yardımı tanımlar, ilkeleri ve başarının anahtarını açıklar.Çalışanın sağlığı ve iş güvenliği kuralları hakkındaki tüzüğü bilir, gerektiğinde uygular.
Hedeflerİş güvenliğini sağlamak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İş güvenliği ile ilgili konuları tanımlayabilecektir.
2Çevrede güvenliği tehdit edici unsurları analiz edebilecektir.
3Genel olarak kaza çeşitlerini sınıflandırıp, iş kazaları ve meslek hastalıkları terminolojisindeki kavramları tanımlayabilecektir.
4İş yerlerinde yangın tehlikesi, çeşitleri ve yangını kontrol altında tutulmasını sağlayabilecektir.
5İlk yardımın önemini, ilkelerini ve çeşitlerini yorumlayabilecektir.
6Çalışanın sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri ilişkilendirebilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İş güvenliği ile ilgili tanımlar
2Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar
3İş kazaları ve nedenleri
4İş yeri güvenliği
5Meslek hastalıkları
6Meslek hastalıkları
7Kaza ve yaralanma
8Kaza ve yaralanma
9Kazalarda ilk yardım
10Kazalarda ilk yardım
11Kazalarda ilk yardım
12Yangın
13İş güvenliği mevzuatı
14İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler
15Ara Sınavı
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Örnek Vaka İncelemesi14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek