Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ANALİTİK DÜŞÜNME VE NPL

Ders Kodu5500.040001.4
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüUzaktan Eğitim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Önder SAKAL
Kaynaklar
  • 1. Dersin Okumaları: Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yay., Ankara 2009 J.H.Randall Jr, J.Buchler, Felsefeye Giriş, Çev. A.Arslan, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları, İzmir, 1982 A.Arslan (Yayına haz), Felsefe 2002, TÜSİAD Yay.,İstanbul, 2002 C.Horner, E.Wesatacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Çev. A.Arslan S.M.Honer, T.C.Hunt, Felsefeye Çağrı, Çev. H.Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996
Ders TanımıFelsefi düşüncenin karakteristikleri, felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi, felsefe-bilim-din ve sanat ilişkisi, temel felsefi meseleler ve felsefenin temel disiplinleri
HedeflerBu ders, felsefi düşünüş biçimini kavratmayı, felsefe bilim ve din arasındaki farklılıkları göstermeyi, temel felsefi sorunlar hakkında öne sürülen görüşleri tanıtmayı ve felsefi düşünebilme alışkanlığı geliştirmeyi amaçlar.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Felsefi düşünüş biçimi hakkında bir bilinç geliştirme
2Mantıksal ve tutarlı düşünebilme
3Eleştirel düşünme
4Farklı görüşleri karşılaştırabilme
5Farklı felsefi sorunları birbirleriyle ilişkili olarak kavrayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin genel olarak tanıtımı, Felsefe Nedir? Felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi
2Temel araştırma yöntemleri; inanç ve otorite kavramlarının analizi
3Felsefe-bilim ve din ilişkisi; ortaklıkları, farklılıkları
4Epistemoloji nedir? Epistemoloji-mantık ilişkisi: Dil, doğruluk ve anlam
5Bilginin imkanı sorunu: Dogmatizm ve kuşkuculuk
6Bilginin kaynağı ve araçları sorunu: Akılcılık, deneycilik ve sezgicilik
7Bilginin alanı kapsamı ve ölçütü sorunu: Eleştiri felsefesi, pozitivizm, yeni-pozitivizm, pragmatizim
8Bilim Felsefesi Nedir? Bilim ve bilimsel yöntem
9Ara sınav
10Deneysel ve formel bilimler: Yöntem bakımdan bir karşılaştırma. Bilimsel doğrulama nedir?
11Bilim üzerine eleştirel düşünceler: T.Khun, K.Popper, P.Fayerebend
12Varlık felsefesi nedir? Temel sorunlar ve kavramlar. Varlık felsefesi-metafizik-teoloji
13Materyalizim Nedir? Demokritos, Hobbes, De la Mettrie, 19.Yüyıl materyalizmi,diyalektik materyalizm
14İdealizm Nedir? Platon ve İdealar kuramı, Berkeley ve öznel idealizm, Hegel ve nesnel idealizm
15Madde ve ruh sorununa sentezci yaklaşım: Descartes ve madde-ruh düalizmi, Spinoza ve madde-ruh paralelizmi
16Final sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Makale Kritik Etme14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ11111111111111111111211
ÖÇ22111111111211111111122
ÖÇ32111111111112111121111
ÖÇ41111111211111211111111
ÖÇ52121111111111111111211

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek