Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ÇEVRE HUKUKU

Ders Kodu5500.040001.2
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüUzaktan Eğitim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Recep Macit
Kaynaklar
  • 1. Doç. Dr. Hüseyin ERKUL, Çevre Koruma, Detay Yayıncılık
Ders TanımıEkolojinin tanımı ve tarihçesi; ekolojik ilişkiler; ekolojik faktörler ve organizmalar üzerine etkileri;, biyotik faktörler ve organizmalar üzerine etkiler; popülasyon ekolojisi; tür toplulukları ekolojisi; dünyanın önemli ekosistemleri, uygulamalı ekoloji; tarımsal üretim ve ekoloji ilişkisi; tarımsal üretimin neden olduğu ekolojik sorunlar; modern dünyanın ekolojik problemleri; doğanın korunması; çevre koruma ve yönetimi ile ilgili güncel kavramlar; ortak geleceğimiz.
HedeflerEkolojik unsurlar, birbirleriyle ilişkileri,ekolojik temel kural ve ilkeler, ekosistemi oluşturan unsurlar ve bunların işlevleri, biyolojik ilişkiler ve insanlığın temel ekolojik sorunları hakkında bilgi edinilir ve ekolojik sorunların çözüm yolları tartışılır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ekoloji ve ekosistemleri tanımlayabilir.
2Ekosistemler arasındaki ilişkiyi öğrenebilir.
3Ekosistemlerdeki tahribatın hayatı ne şekilde etkileyeceğini öğrenebilir.
4Ekoloji ve insanlık çevresi arasındaki ilişkiyi bilir, ekosistemlerin bütün olarak korunması gerektiğini görebilir.
5Dünya ve Türkiye'deki temel ekolojik sorunları açıklar, korumacılıkla ilgili fikir yürütebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çevre ve ekoloji ile ilgili temel kavramlar
2Ekosistem ve ekosistemi oluşturan unsurlar
3Çevre sorunlarına genel bir bakış
4Çevre sorunlarına genel bir bakış
5Ekosistemlerdeki canlı ve cansız unsurların temel işlevleri
6Korumacılık ve gelişimi
7Ara Sınav
8Korumacılık ve gelişimi
9Uygarlık ve ekosistemler üzerindeki etkisi
10Uygarlık ve ekosistemler üzerindeki etkisi
11Ekosistemlerin tahribatı ve çevre problemleri
12Küresel Isınma ve ekosistemler
13Küresel Isınma ve ekosistemler
14Popülasyon ekolojisi; tür toplulukları ekolojisi
15Sınav öncesi değerlendirme
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ11111111111112111111112
ÖÇ21111111111121111111121
ÖÇ31111111211111122111111
ÖÇ42111112211111111121111
ÖÇ52212222211111111111111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek