Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ZAMAN YÖNETİMİ

Ders Kodu5504.030216.4
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüUzaktan Eğitim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Önder SAKAL
Kaynaklar
  • 1. 1.Tutar, H. v.d. (2003), Zaman Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.2.Şimşek, M.Ş. v.d. (2003), Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, Gazi Kitabevi, Ankara.3.Mackenzie, A. (1985), Zaman Tuzağı, İlgi Yayıncılık, İstanbul.4.Jones, K.(2000), Zamanı Kullanma, Doğan Kitapçılık A.Ş., İstanbul.5.Tezcan, M. (1993), Boş Zamanlar Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara.6.Scoot, M. (1997), Zaman Yönetimi, Rota Yayın Dağıtım, İstanbul.
Ders TanımıZaman kavramı, zamanın kaynak olma niteliği, zaman arzı ve zaman talebi, Zaman türleri, zamanın bileşenleri Zaman yönetiminin tanımı ve önemi, Zaman yönetimi yaklaşımlarıKişiden, işten ve yönetim anlayışından, Örgütsel yapı ve politikalardan kaynaklanan zaman tuzakları Boş zaman kavramı, Boş zamanların değerlendirilmesinin özellikleriZamanın etkin kullanılmasını sağlayan davranış ve yöntemler hakkında genel değerlendirmeİş zamanını etkin kullanma yöntemleri
HedeflerBireysel ve örgütsel olarak iyi bir zaman yöneticisi olmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Zaman kavramını ve zaman yönetimini açıklayabilecektir.
2Zaman yok edicilerini açıklayabilecektir.
3Kişisel gelişime katkı sağlayacak önerileri açıklayabilecektir.
4
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Zaman Kavramı
2Zaman Yönetimi
3Tarihte Zaman Yönetimi
4Zaman Yok Ediciler
5Zaman Yok Ediciler
6Yetki Devri-Hayır Diyebilmek
7Paradigma ve Alışkanlıklarımız
8Zaman Yönetimine Yardımcı Teknikler
9Ara sınav
10Klasik Zaman Yönetimi Teknikleri
11Birinci, İkinci, Üçüncü Dönem
12Birinci, İkinci, Üçüncü Dönem
13Zaman Kullanım Matrisi
14İletişim ve Kişisel Gelişim
15Tüm Konuları Kapsayan Örnek Olay Çalışmaları
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Örnek Vaka İncelemesi14114
Makale Kritik Etme14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ11111112122111111111111
ÖÇ21111121111111111111111
ÖÇ31121212121111111111111
ÖÇ42121211211211111112121
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek