Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu5504.030216.3
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüUzaktan Eğitim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Recep Macit
Kaynaklar
  • 1. * Prof.Dr.Dursun Bingöl, İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, İstanbul. * Prof.Dr.Öznur Yüksel, İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara. * Prof.Dr.Cavide Uyargil, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Ders Tanımıİnsan Kaynakları Yönetimi'nin 9 uygulaması bulunmaktadır. Dersin içeriğini bu uygulamalar ve uygulamalarla ilgili örnek olaylar oluşturmaktadır. Bu uygulamalar insan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim, performans değerleme, ücretlendirme, ödüllendirme, kariyer planlama, işçi sağlığı ve güvenliği, sendika ile ilişkiler ve toplu sözleşme ve personel yönetimi'dir.
Hedeflerİnsan kaynakları yönetimi uygulamalarını öğrencilere öğretmek ve işletme öğrencilerinin bir insan kaynakları uzmanı olmasını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İK tarihsel gelişiminin öğrenilmesi
2Personel yönetimi ile insan kaynakları arasındaki ayrımın kavranması
3İK'da kariyere hazırlanmak ve işletmelerin İKY departmanında çalışacak bilgi düzeyine ulaşmak
4İK profesyoneli olabilecek bilgi ve beceri düzeyine erişmek
5İKY sahasında bilimsel araştırma yapabilecek teorik altyapıya sahip olmak
6Kariyer yönetimi ile ilgili kavramların öğrenilmesi
7Personel ve işletme için İK' nın öneminin öğrenilmesi
8Kariyer Planlanması kavramının ayrıntılı olarak öğrenilmesi
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnsan kaynalarının tarihsel gelişimi
2İnsan Kaynakları Yönetimi: Genel Tanım
3İşe alma
4Eğitim
5Performans Değerleme
6Ücretlendirme
7İşçi Sağlığı ve Güvenliği
8Kariyer Planlama
9Ara sınav
10Sendika ile İlişkiler ve Toplu İş Sözleşmesi
11Personel Yönetimi
12İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
13Örnek olay 1-2
14Örnek olay 3-4
15Final öncesi değerlendirme
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15555
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ11121212112121212121111
ÖÇ21212121211111212121212
ÖÇ31212121212121211111111
ÖÇ42121212121111311111121
ÖÇ51121131212112111121121
ÖÇ62221112121221131212121
ÖÇ72121212121221212121212
ÖÇ81212112121121212121212

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek