Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

EKONOMİ

Ders Kodu5504.030216.2
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüUzaktan Eğitim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Mustafa FIRAT
Kaynaklar
  • 1. Ertek, Tümay (2009). Temel Ekonomi (3. Baskı), İstanbul: Beta Yayınevi.
Ders TanımıSöz konusu dersin amacı ekonomiye girişi sağlamak ve teorik olarak mikro ve makro ekonominin uygulamalarını ortaya koymaktır. Aynı zamanda söz konusu dersle birlikte ekonomide gelişen güncel olaylar incelenebilmekte ve ders öğrencilerin güncelliği analiz edebilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlamaktadır.
HedeflerEkonomiye girişi sağlamak ve teorik olarak mikro ve makro ekonominin uygulamalarını ortaya koymaktır. Aynı zamanda söz konusu dersle birlikte ekonomide gelişen güncel olaylar incelenebilmekte ve ders öğrencilerin güncelliği analiz edebilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel ekonomi kavramlarını tanımlayabilir ve analiz edebilir.
2Ne, nasıl ve kimin için üretilecektir? şeklinde özetlenen iktisadi soruların cevaplanabilmesi için gereken karar mekanizmalarını açıklayabilir.
3Piyasa dengesini çözümleyebilir.
4Piyasaları çözümleyebilir.
5Makro ekonomi ve mikro ekonomi arasındaki farkları açıklayabilir.
6Makro ekonomik problemleri analiz edebilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ekonominin Konusu ve Ekonominin Temel Kavramları: Kıtlık, Tercih, Fayda, İhtiyaç, Gelir ve Üretim
2Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
3Esneklik
4Tüketici Davranışı
5Firma Davranışı ve Üretim Fonksiyonu
6Firma Davranışı ve Üretim Fonksiyonu
7Firma Maliyetleri, Firma Gelirleri ve Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi
8Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol, Duopol, Oligopol ve Monopolcü Rekabet Piyasaları
9Gelir Dağılımı Ve Faktör Piyasaları
10Milli Gelir Kavramı, Milli Gelir Hesaplamaları, Ekonomik Büyüme ve Konjonktürel Dalgalanmalar
11İşsizlik
12İşsizlik
13Para ve Bankacılık Sistemi
14Enflasyon ve Devalüasyon
15Yarıyıl sonu sınavı
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Proje Hazırlama11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek