Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

YÖNETİM ORGANİZASYON

Ders Kodu5504.020212
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüUzaktan Eğitim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Önder SAKAL
Kaynaklar
  • 1. Prof.Dr.Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, İstanbul. Prof.Dr.Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistem ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Hakan Koç ve Melih Topaloğlu, Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Ders TanımıPlanlama: Amaçlara Göre Yönetim; Organizasyon Teorileri: Geleneksel Örgüt Teorileri, Davranışsal Örgüt Teorileri, Modern Organizasyon Teorisi: Sistem Yaklaşımı; Durumsallık Yaklaşımı; Yöneticilik ve Liderlik: Liderlik Teorileri; Yöneticilik ve Motivasyon: Motivasyon Teorileri; Organizasyonlarda İletişim ve Kontrol: Yönetim Labirenti.
Hedeflerİşletme Yönetimi'nde yöneticilerinin uyguladıkları yönetim ilkeleri konusunda öğrencilerin temel yeteneklerini artırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yönetim ve organizasyon kavramlarını tanımlayacaktır.
2Planlama işlevini açıklayacaktır.
3Örgütleme işlevini açıklayacaktır.
4Yöneltme işlevini açıklayacaktır.
5Denetim işlevini açıklayacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yönetim Kavramı
2Yönetim Teorileri-I
3Yönetim Teorileri-II
4Yönetim Teorileri-III
5Planlama
6Örgütleme
7Liderlik
8Motivasyon
9İletişim
10Yetki, Güç, Liderlik ve Organizasyon Yapıları
11Denetim
12Örgüt Kültürü - Toplam Kalite Yönetimi
13Yeniden Yapılanma
14Kriz Yönetimi
15Yarıyıl sonu sınavı
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Beyin Fırtınası122
Proje Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14342
Ev Ödevi717
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek