Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TİCARET HUKUKU

Ders Kodu5504.020119
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüUzaktan Eğitim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Mustafa FIRAT
Kaynaklar
  • 1. Deryal, Yahya, Ticaret Hukuku, Trabzon 2005
Ders TanımıTicaret hukuku kavramı, ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı, tacir kavramı, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri, şirketler hukuku.
HedeflerTürk Ticaret Kanunu'nun analiz edilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Ticari işletme ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilirler.
2Ticaret hukukunun temel ilkelerini kavrayabilirler.
3Ticaret hayatında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümleyebilirler.
4Mevzuattan yararlanarak ticari faaliyetlerin yürütülmesini sağlayabilirler.
5İşletmelere hukuk kurallarından yararlanarak etkin ve yararlı bir işletme faaliyeti sağlayabilirler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ticaret hukuku kavramı
2 ticari işletme kavramı
3 işletmelerin tasnifi
4ticari işletme
5tacir kavramı
6tacir yardımcıları
7ticaret unvanı, işletme adı ve marka
8kollektif şirket
9limited şirketler
10anonim şirketler
11Kooperatif Şirketler
12Şirketlerin kuruluşu
13Kıymetli evrak
14çek
15Yarıyıl sonu sınavı
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama155
Okuma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek