Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili II

Ders Kodu9100.010004
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Raşit ERSOY
Kaynaklar
  • 1. Ders Kitapları: 1. Aktaş, Şerif. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ, 2002.2. Taşer, Suat. Örneklerle Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yay., 2000.Yardımcı Kitaplar: 1. Hepçilingirler, Feyza. Türkçe Off. İstanbul: Remzi Yay.,1999.
Ders TanımıAnlatım kavramı. Düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri. Okuma,dinleme, konuşma ve yazmanın genel özellikleri. Sözlü anlatım ve sözlüanlatım türleri. Yazılı anlatım ve yazılı anlatım türleri.
HedeflerBu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik vederinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dilolduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki vealışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek;kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
11-Cümleyi oluşturan unsurları kavrar.
22-Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerisi kazanır.
33-Yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini en güzel şekilde ifade etme becerisi kazanır.
44-Yazılı ve sözlü kompozisyon türleri hakkında bilgi sahibi olur.
5-Bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığı kazanır.
6
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Cümlenin ögeleri
2Cümle türleri
3Anlatım bozuklukları
4Anlatım bozuklukları
5Anlatım bozuklukları
6Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler
7Kompozisyon yazmada kullanılacak plan
8Kompozisyon yazmada kullanılacakplan/Arasınav
9Kompozisyonda anlatım şekilleri
10Yazılı Kompozisyon Türleri
11Yazılı Kompozisyon Türleri
12Yazılı Kompozisyon Türleri
13Sözlü anlatım türleri
14Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacakkurallar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav0
Derse Katılım0
Tartışma0
Okuma0
Final/Bütünleme Sınavı0
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Okuma144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ11
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek