Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Ders Kodu9100.010001
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Ferdi DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. 1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967. 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. 3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. 4.?Atatürk maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990. 5. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. 6. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983. 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Necdet Hayta, Mustafa Safran, Refik Turan, Ankara, 2011 8. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi 10. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2008
Ders Tanımıİnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması
HedeflerAtatürk´ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk´ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnkılap kavramını tanımlayabilir
2Milli mücadeleyi doğru tanımlayabilir
3Milli egemenliğin gelişim sürecini ve önemini anlayabilir
4Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlayabilir
5Günümüz dünyasının karşılaştığı sorunları yorumlayabilir
6Kültürümüzü tarihsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar
2Türk inkılabını hazırlayan sebepler
3Osmanlı devletinin yıkılışı
4Birinci dünya savaşı
5Birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler
6Milli mücadeleye hazırlık
7Ara sınav
8Milli mücadele dönemi
9TBMM nin açılışı
10Siyasi ve askeri gelişmeler
11Lozan barış antlaşması
12Lozan barış anlaşmasının önemi ve sonuçları
13Türk inkılap hareketleri
14Türk inkılap hareketleri
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma212
Soru-Yanıt14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma414
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek