Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Seramik Teknolojisi II

Ders Kodu6411.030408.5
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Seramik Hammaddeleri, Güner Sümer, Eskisehir 2005Seramik Teknolojisi, Ates Arcasoy, İstanbul, 1983Seramik Analizleri, Testleri ve Hesaplamaları, Güner Sümer, Eskisehir 2002Basic Stained Glass Making: All the Skills and Tools You Need to Get Started(Stack pole Basics) (Spiral-bound)Yararlanılabilecek web siteleri::http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr
  • http://www.kultur.gov.tr
  • DOĞAN Şaduman, Açıklamalı Seramik Teknolojisi, Gama Reklam, 1. Baskı,İstanbul, 1985Doç.Dr. ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi YayınıNo: 457, G.S.F. Yayın No: 2, İstanbul, 1983İŞBİRLİ
Ders TanımıÇamur hazırlama makineleri ve seramik şekillendirme yöntemleri. Seramiğinpişirilmesi. Seramik sırlarının hazırlanması ve uygulama yöntemleri. Angop ileilgili genel bilgilerin verilmesi. Seramik?te kullanılan sırlama yöntemlerininincelenmesi. Seramik pişiriminde kullanılan fırınların incelenmesi bu dersiniçeriğini oluşturmaktadır. Önceden tespit edilen üç farklı alanda seramik objeiçin araştırma ve tasarım yapmak, uygulama aşamalarını tamamlayıp bitmişçalışmaları ve konularla ilgili sunumları gerçekleştirmek. Önceden tespit edilenüç farklı alanda seramik obje için araştırma ve tasarım yapmak, uygulamaaşamalarını tamamlayıp bitmiş çalışmaları ve konularla ilgili sunumlarıgerçekleştirmek
HedeflerSeramik endüstrisinde kullanılan donanımların tanınması ve kaplama olarakkullanılan sır ile oluşan yeni bünyenin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Sanatsaluygulama ve tasarım malzemesi olarak seramiği değerlendirebilecek bilincioluşturmak ve malzemenin şekillendirmesinde ustalaşmak. Sanatsal uygulamave tasarım malzemesi olarak seramiği değerlendirebilecek bilinci oluşturmak vemalzemenin şekillendirmesinde ustalaşmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çamur hazırlama makineleri ve seramik şekillendirme yöntemleri
2Seramiğin pişirilmesi.
3 Seramik sırlarının hazırlanması ve uygulama yöntemleri
4 Seramik pişiriminde kullanılan fırınların incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çamur Hazırlama Yöntemi, Yoğurma Ve Paketleme
2Zemin ÜzerindeStandart Boyutta ZeminLevha Açma,
3Açılan Çamur Levhaya Rölyef Yöntemi, SekillendirmeYöntemleri,
4KalıpÜzerinde Sararak Sekillendirme,
5 Sucuk Yöntemi İle Sekillendirme,
6Boyutlu Form Çalısması, 3 Boyutlu Serbest Sekillendirme,
7Seramik dersinin amacı ve konuları hakkında bilgilendirme.
8ara sınav
9 Seramiğintanımı ve tarihçesi
10Seramik hammaddeleri hakkında genel bilgilendirme ve kullanılan araçgereçler hakkında bilgi, seramik tasarımı yapma
11Seramik hammaddeleri hakkında genel bilgilendirme ve kullanılan araçgereçler hakkında bilgi, seramik tasarımı yapma
12Seramik endüstrisinde çamur hazırlama tekniklerinin açıklanması veşekillendirmeye uygun hale getirilmesi
13Seramik endüstrisinde çamur hazırlama tekniklerinin açıklanması veşekillendirmeye uygun hale getirilmesi
14Yapılması planlanan objeler(seramik heykel, rölyef, islevsel obje vb.)için tasarım çalısmaları
15Yapılması planlanan objeler(seramik heykel, rölyef, islevsel obje vb.)için tasarım çalısmaları
16final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Gösterme5210
Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144444444444
ÖÇ244444444444
ÖÇ344444444444
ÖÇ444444444444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek