Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ders Kodu6400.040307.4
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Barzun, J., Graff, F.H. Modern Araştırmacı. Çev. Fatoş Dilber. İstanbul:Tübitak Yayınları, 1997.2)Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005.3)Westfall, Richards. Modern Bilimin Oluşumu. Çev. İsmail Hakkı Duru.Ankara: Tübitak Yayınları, 2000.4)Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Ders TanımıAraştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar.Bir araştırmayı planlar.Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanım yazar.Bilimsel kurallara uygun rapor hazırlar.Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar.
HedeflerBelirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür tarama,veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini içermektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar.
2Bir araştırmayı planlar
3Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanım yazar.
4Bilimsel kurallara uygun rapor hazırlar
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bilimsel araştırmanın özellikleri
2Bilimsel araştırmanın özellikleri
3Bilimsel tutum ve davranışlar
4Problemin saptanması
5Araştırmanın konusu, amacı ve önemi
6Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler
7Nitel ve Nicel Araştırmanın Temel Özellikleri
8ara sınav
9Nitel Araştırmanın Planlanması
10Nicel Araştırmanın Özellikleri
11Anket ve Anket Hazırlama Teknikleri
12Anket Örnekleri ve Anketlerin Araştırmada Kullanımı
13Bilimsel Kurallara Uygun Araştırma ve Rapor Örnekleri
14Bilimsel Kurallara Uygun Araştırma ve Rapor Örnekleri
15genel tekrar
16final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Beyin Fırtınası5210
Bireysel Çalışma5210
Ev Ödevi6212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555555555
ÖÇ255555555555
ÖÇ355555555555
ÖÇ455555555555
ÖÇ555555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek