Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Biyoistatistik

Ders Kodu6400.040307.5
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Ömer ERTEN
Kaynaklar
  • 1. R. Dişçi, Temel ve Klinik BİYOİSTATİSTİK, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul 2011.
Ders Tanımıİstatistiğin Tanımı ? İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri - Tıp ve Sağlık Bilimlerinde İstatistik
HedeflerBiyoistatistik ile ilgili temel bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki araştırma derslerine temel oluşturmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırma sürecine esas olmak üzere İstatistik Metodolojisinin temel evrelerini betimleyebilecektir.
2 İstatistik Analiz evresini ve ilgili teknikleri, ağırlıklı olarak medikal problemlerin çözümlenmesinde uygulayabilecektir.
3Problem çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisini geliştirecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İstatistiğin Tanımı ? İstatistik MetodolojisininBaşlıca Evreleri - Tıp ve Sağlık Bilimlerinde İstatistik
2Veri Toplama ve Verilerin Düzenli Hale Getirilmesive Gösterilmesi
3Tanımlayıcı İstatistik Analiz: Merkezi EğilimÖlçüleri: Ortalamalar ? Analitik Ortalamalar
4Ortalamalar (devamı) : Analitik Olmayan Ortalamalar
5Tanımlayıcı İstatistik (devamı): Değişkenlik veÖlçüleri ? Çarpıklık ve Ölçüleri
6Tanımlayıcı İstatistik : Problem Çözümü
7Normal Dağılım ve Özellikleri
8Ara Sınav
9Normal Dağılım (devamı): Standart Normal Dağılım ?Normal Dağılım Uygulamaları
10Tümevarımlı İstatistik Analize Giriş: Örnekleme ve Örnekleme Teknikleri: Basit Rastlantısal Örnekleme
11Basit Rastlantısal Örnekleme (devamı)
12Basit Rastlantısal Örnekleme (devamı)
13Basit Rastlantısal Örnekleme: (devamı):
14İstatistik İlişki Analizine Giriş ? Korelasyon veRegresyon Analizi ? Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları
15Korelasyon ve Regresyon Analizi (devamı): RegresyonDenklemiyle Tahmin ? Problem Çözümü
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Laboratuvar14228
Soru-Yanıt14228
Gözlem14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133333333333
ÖÇ233333333333
ÖÇ333333333333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek