Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Seramik Teknolojisi I

Ders Kodu6411.030305.6
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Derya ABANA
Kaynaklar
  • 1. Seramik Hammaddeleri, Güner Sümer, Eskisehir 2005Seramik Teknolojisi, Ates Arcasoy, İstanbul, 1983 Seramik Analizleri, Testleri ve Hesaplamaları, Güner Sümer, Eskisehir 2002Basic Stained Glass Making: All the Skills and Tools You Need to Get Started(Stack pole Basics) (Spiral-bound)Yararlanılabilecek web siteleri::http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr
  • http://www.kultur.gov.tr
  • http://www.hacettepe.edu.trDOĞAN Şaduman, Açıklamalı Seramik Teknolojisi, Gama Reklam, 1. Baskı,İstanbul, 1985Doç.Dr. ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi YayınıNo: 457, G.S.F. Yayın No: 2, İstanbul, 1983
Ders TanımıSeramik dersinin amacı ve konuları hakkında bilgilendirme. Seramiğintanımı ve tarihçesi, Seramik ürünlerinin sınıflandırılmasıSeramik dekorunun tarihçesi hakkında bilgi ve seramik yüzeylerdedekorun amacıSeramik dekorunun tarihçesi hakkında bilgi ve seramik yüzeylerdedekorun amacıSeramik hammaddeleri hakkında genel bilgilendirme ve kullanılan araçgereçler hakkında bilgi,Çamur Hazırlama Yöntemi, Yoğurma Ve Paketleme Zemin ÜzerindeStandart Boyutta ZeminLevha Açma, Açılan Çamur Levhaya Rölyef Yöntemi, SekillendirmeYöntemleri, KalıpÜzerinde Sararak Sekillendirme, Sucuk Yöntemi ?le Sekillendirme,Levha Tekniği ?le 3Boyutlu Form Çalısması, 3 Boyutlu Serbest Sekillendirme, Rütüslama?slemleri, Fırınlama VeKurutma ?slemleriSeramik dersinin amacı ve konuları hakkında bilgilendirme. Seramiğintanımı ve tarihçesi, Seramik ürünlerinin sınıflandırılmasıseramik tasarımı yapmaSeramik hammaddeleri hakkında genel bilgilendirme ve kullanılan araçgereçler hakkında bilgi, seramik tasarımı yapmaSeramik endüstrisinde çamur hazırlama tekniklerinin açıklanması veşekillendirmeye uygun hale getirilmesiSeramik endüstrisinde çamur hazırlama tekniklerinin açıklanması veşekillendirmeye uygun hale getirilmesiYapılması planlanan objeler(seramik heykel, rölyef, islevsel obje vb.)için tasarım çalısmalarıYapılması planlanan objeler(seramik heykel, rölyef, islevsel obje vb.)için tasarım çalısmalarıEskiz üzerinde tasarım yapılması ve araştırma çalışmaları yapılmayadevam ederTemel şekillendirme teknikleri hakkında bilgiÖğrenilen tekniklerin uygulama çalışması:eskiz çalışmalarınındeğerlendirilmesi ve tasarımların forma dönüştürülmesiÖğrenilen tekniklerin uygulama çalışması:eskiz çalışmalarınındeğerlendirilmesi ve tasarımların forma dönüştürülmesi
HedeflerSeramik endüstrisinde kullanılan donanımların tanınması ve kaplama olarakkullanılan sır ile oluşan yeni bünyenin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Sanatsaluygulama ve tasarım malzemesi olarak seramiği değerlendirebilecek bilincioluşturmak ve malzemenin şekillendirmesinde ustalaşmak. Sanatsal uygulamave tasarım malzemesi olarak seramiği değerlendirebilecek bilinci oluşturmak vemalzemenin şekillendirmesinde ustalaşmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çamur hazırlama makineleri ve seramik şekillendirme yöntemleri. Seramiğin pişirilmesi.
2Seramik sırlarının hazırlanması ve uygulama yöntemleri. Angop ile ilgili genel bilgilerin verilmesi.
3Seramikte kullanılan sırlama yöntemlerinin incelenmesi.
4Seramik pişiriminde kullanılan fırınların incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
5Önceden tespit edilen üç farklı alanda seramik obje için araştırma ve tasarım yapmak, uygulama aşamalarını tamamlayıp bitmiş çalışmaları ve konularla ilgili sunumları gerçekleştirmek.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Seramik dersinin amacı ve konuları hakkında bilgilendirme. Seramiğintanımı ve tarihçesi, Seramik ürünlerinin sınıflandırılması.
2Seramik dekorunun tarihçesi hakkında bilgi ve seramik yüzeylerdedekorun amacı.
3Seramik dekorunun tarihçesi hakkında bilgi ve seramik yüzeylerdedekorun amacı.
4Seramik hammaddeleri hakkında genel bilgilendirme ve kullanılan araçgereçler hakkında bilgi.
5Çamur Hazırlama Yöntemi, Yoğurma Ve Paketleme Zemin ÜzerindeStandart Boyutta Zemin.
6Levha Açma, Açılan Çamur Levhaya Rölyef Yöntemi, SekillendirmeYöntemleri, KalıpÜzerinde Sararak Şekillendirme, Sucuk Yöntemi ile Şekillendirme. Levha Tekniği ile 3Boyutlu Form Çalısması, 3 Boyutlu Serbest Sekillendirme, Rütüslamaİslemleri, Fırınlama veKurutma İslemleri
7Genel Tekrar.
8VİZE
9Seramik dersinin amacı ve konuları hakkında bilgilendirme. Seramiğintanımı ve tarihçesi, Seramik ürünlerinin sınıflandırılmasıseramik tasarımı yapma.
10Seramik hammaddeleri hakkında genel bilgilendirme ve kullanılan araçgereçler hakkında bilgi, seramik tasarımı yapma.
11Seramik endüstrisinde çamur hazırlama tekniklerinin açıklanması veşekillendirmeye uygun hale getirilmesi.
12Yapılması planlanan objeler(seramik heykel, rölyef, islevsel obje vb.)için tasarım çalısmaları.
13Yapılması planlanan objeler(seramik heykel, rölyef, islevsel obje vb.)için tasarım çalısmalarının geliştirilmesi.
14Temel şekillendirme teknikleri hakkında bilgi.
15Öğrenilen tekniklerin uygulama çalışması:eskiz çalışmalarınındeğerlendirilmesi ve tasarımların forma dönüştürülmesi
16FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Gösterme14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555555555
ÖÇ255555555555
ÖÇ355555555555
ÖÇ455555555555
ÖÇ555555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek