Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mimarı Süsleme Ve Onarım

Ders Kodu6411.030220.8
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Nurten ÖZKARA
Kaynaklar
  • 1. ARSEVEN, Celal Esad., Türk sanatı Tarihi-Menşeinden bugüne kadar mimari, heykel, resim, süsleme ve tezyini sanatları, İstanbul, 1955, 1959. 2- ÖNEY, Gönül., İslam Mimarisinde Çini, Ada yayınları, İzmir, 1987. 3- YETKİN, Şerare., Anadolu Türk Çini Sanatının Gelişimi, İ.Ü. Yayını, 1972. 4- KARAMAĞRALI, Beyhan., Ahlat Mezar Taşları, Ankara, 1992. 5- ŞAHİNOĞLU, Metin., Anadolu Selçuklu Mimarisnde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılması, İstanbul, 1977. 6- ÖGEL, Semra., Anadolu?nun Selçuklu Çehresi., İstanbul, 1994. 7- YAZIR, Mahmut Bedreddin., Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde KALEM GÜZELİ, Diyanet İşleri Başkanlığı yayını. 8-ARIK, Oluş., Anadolu Selçuklularında Erken Devir Mimari Tezyinatı, (Basılmamızş Doçentlik Tezi), Ankata, 1966. 9-BAKIRER, Ömür., Onüç ve Ondördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mirabları, Ankara, 1976. 10-ÇORUHLU, Yaşar, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, İstanbul, 1995. 11-DEMİRİZ, Yıldız., Osmanlı Mimarisnde Süsleme I, İstanbul, 1979. ÖGEL, Semra., Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı., TTK yayını, Ankara, 1987. 12-MÜLAYİM, Selçuk., Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler (Selçuklu Çağı), Ankara, 1982
Ders TanımıAnadolu Selçuklu mimarisinde taş süsleme uygulandıkları yerler ve motif türlerine göre örneklerle anlatılacak ve bu motiflerin çizim ve onarım teknikleri anlatılacaktır. Taş Süsleme de kullanılan bitkisel süsleme türlerine göre anlatılacak ve bu türlerin çizim uygulamaları yapılacaktır. Taş Süsleme de kullanılan figürlü ve yazı süsleme türlerine göre anlatılacak ve bu türlerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır. Bitkisel süslemede kullanılan motiflerin ikonografisi anlatılacak ve bu motiflerin çizim uygulamalarına devam edilecektir. Geometrik ve figürlü süslemede kullanılan motiflerin ikonografileri anlatılacak ve bu motiflerin çizim uygulamalarına devam edilecektir. Osmanlı çini sanatı tekniklerinden renkli sır tekniği anlatılacak ve bu tekniğin uygulandığı yapılardaki çinilerden örnekler verilecektir. Ayrıca bu çinilerde görülen motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır. 17., 18., ve 19. yüzyıl Osmanlı çini sanatı örneklerle anlatılacak ve bu çinilerde görülen motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır. Osmanlı çini sanatı tekniklerinden sıraltı tekniği anlatılacak ve bu tekniğin uygulandığı yapılardaki çinilerden örnekler verilecektir. Ayrıca bu çinilerde görülen motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır. Türk mimarisinde ahşap süsleme teknikleri anlatılacak ve bu süslemede uygulanan motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır. Anadolu Türk beyliklerinde taş süsleme uygulandıkları yerler ve motif türlerine göre örneklerle anlatılacak, bu motiflerin çizim ve onarım teknikleri uygulamalı olarak öğretilecektir. Uygur, Karahanlı, Gazneli, Harzemşahlı ve Büyük Selçuklu Türk mimarisinde çini sanatının uygulandığı yerler örnekleriyle anlatılacak ve bu çiniler üzerindeki motiflerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır. Anadolu Selçuklu Camilerinde, mihraplarındaki çiniler anlatılacak ve bu çinilerde görülen motiflerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır. Anadolu Selçukluları sonrası beyliklerinden Eşrefoğulları, Aydınoğulları, Karamanoğulları ve Germiyanoğulları?nın mimari eserlerindeki çiniler anlatılacak ve bu çinilerde görülen motiflerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır
HedeflerBu dersin amacı, Geleneksel yapılarımızın taş, çini, bezeme teknikleri,mozaik, kalem işi ve ahşap iç ve dış süsleme elemanlarının teknik ve estetik yönleriyle anlatılması, süsleme sanatlarındaki motif türlerinin teorik olarak tanımlarının yapılması ve uygulamalı olarak çizim ve onarım tekniklerinin öğretilmesidir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Geleneksel yapılardaki süsleme çeşitlerini ve bu süslemelerde kullanılan motif türlerini açıklayabilecek,
2Motif türlerinin çizim ve onarım tekniklerini uygulayabilecektir.
3Türk mimarisinde taş süsleme dışında kullanılan süsleme türlerini açıklayabilecek,
4Bu süslemelerin yapım teknikleri ve motif türlerinin çizim ve onarım tekniklerini uygulamalı olarak açıklayabilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Anadolu Selçuklu mimarisinde taş süsleme uygulandıkları yerler ve motiftürlerine göre örneklerle anlatılacak ve bu motiflerin çizim ve onarımteknikleri anlatılacaktır.
2Taş Süsleme de kullanılan bitkisel süsleme türlerine göre anlatılacak vebu türlerin çizim uygulamaları yapılacaktır.
3Taş Süsleme de kullanılan figürlü ve yazı süsleme türlerine göreanlatılacak ve bu türlerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır.
4Bitkisel süslemede kullanılan motiflerin ikonografisi anlatılacak ve bumotiflerin çizim uygulamalarına devam edilecektir
5Geometrik ve figürlü süslemede kullanılan motiflerin ikonografilerianlatılacak ve bu motiflerin çizim uygulamalarına devam edilecektir
6Osmanlı çini sanatı tekniklerinden renkli sır tekniği anlatılacak ve butekniğin uygulandığı yapılardaki çinilerden örnekler verilecektir.
7Ayrıcabu çinilerde görülen motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır.
8ara sınav
917., 18., ve 19. yüzyıl Osmanlı çini sanatı örneklerle anlatılacak ve buçinilerde görülen motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır.
10Osmanlı çini sanatı tekniklerinden sıraltı tekniği anlatılacak ve butekniğin uygulandığı yapılardaki çinilerden örnekler verilecektir
11Ayrıcabu çinilerde görülen motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır
12Türk mimarisinde ahşap süsleme teknikleri anlatılacak ve bu süslemedeuygulanan motiflerin çizim uygulamaları yapılacaktır.
13Anadolu Türk beyliklerinde taş süsleme uygulandıkları yerler ve motiftürlerine göre örneklerle anlatılacak, bu motiflerin çizim ve onarımteknikleri uygulamalı olarak öğretilecektir
14Uygur, Karahanlı, Gazneli, Harzemşahlı ve Büyük Selçuklu Türkmimarisinde çini sanatının uygulandığı yerler örnekleriyle anlatılacak vebu çiniler üzerindeki motiflerin çizim ve onarım uygulamalarıyapılacaktı
15Anadolu Selçuklu Camilerinde, mihraplarındaki çiniler anlatılacak ve buçinilerde görülen motiflerin çizim ve onarım uygulamaları yapılacaktır.
16final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Bireysel Çalışma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ153555555555
ÖÇ255455344534
ÖÇ345555555455
ÖÇ454534355545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek