Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mitoloji

Ders Kodu6411.030220.4
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
 • 1. ERHAT, Azra
 • Mitoloji Sözlüğü,Remzi Kitabevi İstanbul, 1978.
 • CÖMERT,Bedrettin
 • Mitoloji ve İkonografi, Ankara, 1999.
 • Dünya Mitolojisi
 • DonaRosenberg
 • İmge Kitabevi
 • 7. Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü Antik Dünya veGeleneksel Toplumlarda 2 Cilt
 • Yves Bonnefoy
 • Dost Kİtabevi
 • 11. YaratıcıMitoloji (Tanrının Maskeleri)
 • Joseph Campbwell
 • İmge Yayınevi
 • Odysseia
 • Homeros
 • Can Yay.
 • İlyada
 • Home4raos
 • Can Yay
 • 10. Mitler ve Mitleri YapanEski Masal ve Batıl İnançların Karşılaştırmalı Mitoloji Tarafından İncelenmesi
 • John Fiske
 • İlya Yayınevi?
Ders TanımıMitolojiyi kültürler arası geçişliliğiyle tanır.Birbirinden farklı yaradılış mitoslarını tanıyarak, karşılaştırır.Mitolojiyi dilsel özellikleriyle kavrar ve yorumlar.Göstergelerin kültürler arası benzerliklerini tanır.Göstergelerin zaman içerisinde anlam ve içerik bağlamında gösterdiklerideğişiklikleri tespit eder.Mitlerin fonksiyonlarını tanıyarak toplumsal yapıyla ilişkilendirir.Sanat ve tasarım ile ilgili; estetik, sanat tarihi ve kültürü, araştırma yöntemleri,sanatsal eleştiri yöntemleri, gerekli yasal düzenlemeler, disiplinler arası etkileşimve sanatsal etik konularında teorik ve uygulamalı her türlü yeterli altyapıya sahipolur.Alanı ile ilgili problemleri uygun analitik yöntemler ile saptar, tanımlarGüzel sanatlar alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilir, değerlendirir veanaliz eder; kendi alanı ile konuları ele alıp kanıta dayalı araştırmalar ile tasarımve uygulamalar yapar.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte ,üretim ve sunum yapmak için gerekli her türlü ekipman, makina- techizat vedonanımı kullanır bu konudaki yenilikleri takip edebilme becerisi kazanır.Sanatsal ve endüstriyel alanda her türlü bilgiye ulaşır ve elde ettiği bilgileriyorumlar
HedeflerDinleyicilerin mitolojiyi, mitlerin olası ilk ortaya çıkış nedenleri ve biçimleriyle,ait oldukları sembolik dil bağlamında, dilin ve dolayısıyla kültürün bir yansımasıve bir gösterme biçimi olarak kavramalarını sağlamaktır. Dönem sonundadinleyicilerin mitolojiyi, bir ifade biçimi olarak değerlendirebilmelerihedeflenmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mitolojiyi kültürler arası geçişliliğiyle tanır.
2Birbirinden farklı yaradılış mitoslarını tanıyarak, karşılaştırır
3Mitolojiyi dilsel özellikleriyle kavrar ve yorumlar.
4Göstergelerin kültürler arası benzerliklerini tanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kavram olarak mitolojinin etimolojisi ve anlamı; Mitos, Epos, Logos;
2Mitoloji kuramlarıyla ve kuramcılarına genel bakış ve enstantaneler;
3Mitlerin yaratılma nedenleri ve ilk örnekleri; Sümer kozmogoni veteogonilerine genel bakış
4Mısır Mitolojisi
5Yunan mitolojisine giriş; Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerinkullanımları; Eski Yunan ve Roma Sanatında Mitler; Rönesans?tanModern Sanatta Mitler
6Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: TitanlarınÖyküleri ve Zeus?un Yükselişi
7Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Prometheus,Pandora, Sel: Zeus, Hera, Poseidon.
8ara sınav
9Elde edilen kontrast birimler ile mekan düzenlemesi tasarlamaSanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları
10Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Athena
11Sanatsal yaratım süreci içerisinde mitlerin kullanımları: Apollo, Hermes(Mercury) and Pan; Adonis, Demeter (Ceres) ve Persephone, Dionysus
12İkonoloji ve İkonografi
13Klasik Dönemden İkonografik okumalar
14Çağdaş Süreçte İkonoloji
15tekrar
16final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma9218
Soru-Yanıt10220
Beyin Fırtınası10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144444444444
ÖÇ244444444444
ÖÇ344444444444
ÖÇ444444444444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek