Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Bezeme Teknikleri

Ders Kodu6411.030220.1
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Nurten ÖZKARA
Kaynaklar
  • 1. Soyad, Reklam Yayinin Adı, Basım Yeri: Yayınevi, Yılı. Doğan Kuban, Divriğ Mucizesi, Yapı Kredi Yayınları, 3.Baskı, Istanbul 2003Yıldız Demiriz, İslam Sanatında Geometrik Süsleme, Lebib Yalkın Yayınevi, İstanbul 2000Garo Kürkman, Toprak, Ateş, Sır, Tarihsel Gelişimi, Atölyeleri ve ustaları ile Kütahya çinileri, Suna ve İnanç Vakfı Yayını, İstanbul 2005- Gönül Öney İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İstanbul, 1987P Sanat Kültür ve Antika, Sayı 26, Portakal Sanat ve Kültür Yayınevi Istanbu
Ders TanımıGörsel sanatlarda süsleme ve bezeme Türk bezeme ögelerine konu olan kaynaklar Osmanlı bezeme sanatı Halılar üzerindeki bezemeler Çini ağaç ve taş oymacılığı, tezhip, vitray üzene kullanılan bezemeler Kompozisyon Çeşitleri Mimari Eserlerde Çinili Alanların Tesbiti ve Uygulama Alanları Üzerinde Kompozisyon Çalışmaları.
HedeflerÖğrencilerin Türk Çini Sanatında kullanılan farklı üslupları öğrenerek uzmanlaşmalarının sağlanması amacıyla bu dersi almaları öngörülmüştür. Mozaik tekniklerini tanıtmak, tarihsel süreçte gelişimini aktarmak ve uygulamalar ile deneyim kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk sanatında kullanılan dönemsel üslupları sınıflandırır.
2Türk sanatında kullanılan farklı üsluplarda kompozisyonlar tasarlar ve uygular.
3Türk sanatında kullanılan farklı dönemlerde uygulanmış üslupları karşılaştırır,yorumlar, tasarlar ve uygular.
4Türk sanatında kullanılan farklı dönemlerde uygulanmış teknikleri değerlendirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Görsel sanatlarda süsleme ve bezeme
2Türk bezeme ögelerine konu olan kaynaklar
3Osmanlı bezeme sanatı
4Halılar üzerindeki bezemeler
5Çini ağaç ve taş oymacılığı,
6Kompozisyon Çeşitleri
7Mimari Eserlerde Çinili Alanların Tesbiti ve Uygulama Alanları
8ara sınav
9Mimari Eserlerde Çinili Alanları Üzerinde Paftalama Örnekleri. (PencereAlınlıkları, Mihrap Bölgesi, Pandantifler, Kubbe Kuşağı, duvar yüzeyleri,vb.)
10Geometrik Tasarımlar ve çeşitli desen örnekleri.
11Türk Çini Sanatında Görülen Sırlama Teknikleri ve Dekorlama ÖrnekleriOrta Asya Çini Sanatı Örneklerinden Başlayarak XIV.Yüzyıl AnadoluBeylikleri Devrine kadar Dış Cephe Duvar Yüzeylerinde Görülen ÇiniliDesenler
12Dış Cephe Duvar Yüzeylerinde Görülen Çinili Desenlerle İlgili Olarak 2adet Geometrik Eskiz (Bordür ve Raport) ve Şamotlu Çamur UygulamaÇalışması
1314 ve 15.Yüzyıl Osmanlı Çini Sanatında Kullanılan motifler, örnekrenklendirme çalışmaları : Karo ve maket karton üzerine.
14.Yüzyıl Osmanlı Mimari eserlerinde Çinili Alanların Tespiti.
15Mozaik tanım ve tarihçesi, Uygulama çalışması mozaikuygulamalarından kopya çalışmaları
16final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik8216
Tartışma8216
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ154554344544
ÖÇ243445434424
ÖÇ344354444441
ÖÇ434444324344

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek